Motortorpedbåt typ T42 [sv]

Other languages: Motortorpedbåt typ T42 (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av femton motortorpedbåtar sjösatta 1956-1959. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03d6cbae-661c-4539-b84a-8cdc21448d11 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Motortorpedbåt typ T42
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av femton motortorpedbåtar sjösatta 1956-1959.
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
43
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
23,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish