Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 08:42:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03a9f1a5-2f55-4c71-89ee-4556c6f29d9f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arnott, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Arnott
Swedish

Title
Missionär

-Title
Missionär
Swedish
Birth
1907

-Time
1907
Death
1971

-Time
1971
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

John Arnott, född 1907, Skottland, död 1971, missionär. Han var verksam i Argenitna, Mission Cheaqueña, Embarcación, sedan arbetade han flera år i Bolivia, och slutligen i argentinska Chaco. Han samarbetade med flera antropologer, t.ex. Alfred Métraux, Jules Henry, Stig Rydén och Enrique Palavecino. Folk han arbetade bland var guarani, wichi, toba och pilaga. Han publicerade flera antropologiska artiklar och donerade samlingar till Göteborgs etnografiska museum (numera Världskulturmuseet) i Sverige. På 1950-talet flyttade han till Kanada.

Swedish

Reference
Córdoba, Lorena (2017). Biographie de John Arnott, missionnaire et ethnographe du Chaco » in Bérose, Encyclopédie en ligne sur l’histoire de l’anthropologie et des savoirs ethnographiques, Paris, IIAC-LAHIC, UMR 8177.
Swedish

-Text
Berose, Encyclopédie en ligne sur l’histoire de l’anthropologie et des savoirs ethnographiques
Swedish
Carlotta-SMVK
3247501
-Id
3247501
-System
Carlotta-SMVK