Västergötlandsklass (Ubåt) [sv]

Västergötlandsklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra ubåtar sjösatta 1986-1988. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03a1c56f-6488-4be1-8329-cfe579abb1ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
Västergötlandsklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra ubåtar sjösatta 1986-1988.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 48,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
48,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 6,1 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 5,6 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
5,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Fart [sv]: 11 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
11
Dykdjup [sv]: 300 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
300
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Besättning [sv]: 28 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
28
-Unit
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish