Holst, Nils Olof (1846 - 1918) [sv]

Holst, Nils Olof (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Geolog, fil.dr. Han företog geologiska studieresor till Grönland, Nordamerika, Australien samt till n. Tyskland, Danmark, Belgien och Holland. /US [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:23
22/01/2022 07:02:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/038e4762-74ef-4523-a384-86a4b2d9b9ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holst, Nils Olof
Swedish

First name
Nils Olof
Swedish

Last name
Holst
Swedish

Title
geolog

-Title
geolog
Swedish
Description
Geolog, fil.dr. Han företog geologiska studieresor till Grönland, Nordamerika, Australien samt till n. Tyskland, Danmark, Belgien och Holland. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
07/05/1846

-Time
07/05/1846
Death
27/04/1918

-Time
27/04/1918
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Biography

Geolog, fil.dr. Han företog geologiska studieresor till Grönland, Nordamerika, Australien samt till n. Tyskland, Danmark, Belgien och Holland. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1177048

-Id
1177048
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461438
-Id
021037461438
-System
DigitaltMuseum