Pleijel, Gunnar (1908 - 1963) [sv]

Pleijel, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:00:43
04/04/2020 00:30:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03856b5b-fa1e-4515-a108-52364848562c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pleijel, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Pleijel
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
05/05/1908 Gamleby

-Time
05/05/1908
-Place reference
Gamleby
--Place (text)
Gamleby
Swedish
Death
-Time
25/02/1963
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1928-1934, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Teknologie doktor 1954.

Verksamhet: Utställningen Bo Bättre i Stockholm 1936.
Diverse arbeten inom belysningsfacket.

Andra uppdrag: Konsultativ verksamhet.

Lärarverksamhet: Docent i arkitektur II vid KTH 1955-1963, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, forskardocent med anslag från Statens tekniska forskningsråd och Statens nämnd för byggnadsforskning.

Medlemskap: STF från 1935, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: The Computation of Natural Radiation in Architecture and Town Planning (doktorsavhandling) m fl vetenskapliga arbeten.
Artiklar (mest om ljus, belysning, klimatstudier) i Byggmästaren 1940:23, 1942:18, 1945:8, 1947:3 och 12, 1948:12, 1950:16, 1952-B:10, 1957-B:9, 1958-A:3, 1958-B:4, 1959-B:1, 1960-B:3, och 1962-B:1.

Verk ett urval:
Svenska astrofysiska stationen på Capri. Huset med värmeledning (Byggmästaren 1962-B:1).

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1290 och 1501. Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar. Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Swedish

Primus
1005

-Id
1005
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077144
-Id
011034077144
-System
DigitaltMuseum