Description
Klass inom svenska marinen bestående av två jagare inköpta/anskaffade till Sverige 1940, sjösatta i Italien 1926. Varv: C & T T Pattison, Neapel, Italien. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03742ae4-48d4-4f27-8f90-128d5f31d7db | RDF/XML | JSON-LD
Name
Psilanderklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av två jagare inköpta/anskaffade till Sverige 1940, sjösatta i Italien 1926. Varv: C & T T Pattison, Neapel, Italien.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 84,0 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
84,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 8,6 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
8,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 2,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish