Fonandern, Gustav (1880 - ) [sv]

Fonandern, Gustav (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:52
30/05/2020 00:22:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03567548-1a47-489d-b2b8-c3e38118d033 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fonandern, Gustav
Swedish

First name
Gustav
Swedish

Last name
Fonandern
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
14/07/1880 Gävle (Stad) [sv]

-Time
14/07/1880
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Tekniska skolan i Stockholm, två år.
KTH extra elev, två år, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Flerårig kontorspraktik.
Studier i Tyskland och England.

Verksamhet: Egen arkitekt- och byggverksamhet ett flertal år från 1910.
Arkitekt i Chicago samt egen verksamhet i San Francisco, USA 1921-1927.
Arkitekt i Stockholm från 1927.

Lärarverksamhet: Lärare i reklamkonstskolan, Stockholm 1933-1935.

Medlemskap: STF från 1925, Svenska Teknologföreningen.
Hedersledamot i ett femtontal svenska föreningar i USA.

Egna skrifter: Utgivit ett fyrtiotal sångkompositioner samt ett flertal sångsamlingar.

Verk ett urval:
Villor i Stockholms villastäder och övriga delar av Sverige.
Villor i Hollywood Gardens villastäder.
Villor i Long Island, New York, San Francisco och Redwood City, Kalifornien.
Conduit Hotel, Amityville, New York.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 617.
Swedish

Primus
1433

-Id
1433
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076247

-Id
011034076247
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish