Description
Byggnad i tre våningar. Slätputsad gul fasad med tre inhysta trapphus. [sv]
Dataset owner
Last changed
22/11/2018 16:08:16
22/01/2022 09:51:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0342b047-67fd-4a23-8896-c32c9782ea48 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kanslibyggnad
Swedish

Other name
584 [sv] -

-Name
584
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Byggnad i tre våningar. Slätputsad gul fasad med tre inhysta trapphus.
Swedish

History

Kanslibyggnaden uppfördes 1905 för Carlskrona artillerikår. Byggnaden används fortfarande som kontor, nu för flottan.

Swedish

Time
1905

-Earliest time
1905
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], ,

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.15775, 15.59045, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15775
-Longitude (Easting)
15.59045
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 152-156.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, KÖS kanslibyggnad. Hämtad 2018-11-20.
Swedish