Description
ARIES
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1875
Byggested: Rekkevik, Larvik, Norge
Verft: Archers Værft [no]
Type of vessel
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/06/2019 13:47:13
06/06/2020 06:42:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/033ddab5-9d7f-4afe-860c-17efcb4566bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
ARIES
Norwegian bokmål

Description
ARIES
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1875
Byggested: Rekkevik, Larvik, Norge
Verft: Archers Værft
Norwegian bokmål

Technical description
Materiale: Tre
Tonnasje:
66 cl
135 tonn
Norwegian bokmål

Home port
Larvik (By) [no] 1875 1886

-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
1875 1886
--Earliest time
1875
--Latest time
1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
1886 1913
--Earliest time
1886
--Latest time
1913
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Aries var byggenummer 1 ved Laurvigs Strandverft, i rekkevik utenfor Larvik.

Hjemsted:
Larvik 1875-1886
Sandefjord 1890

Farter:
Bottlenose 1885-86

Skipsførere:
R. O. Husebø 1875-1877
H. F. Lugg 1877-1878
Joh. Meyer 1878-1879
C. J. Knudsen 1884
Søren Andersen 1890

Eier:
Knutsen & Herlofsen 1875-1886

Andre opplysninger:
Se også Supplement 2 Finland

Norwegian bokmål

Measurement
Tonnasje [no]: 66 commerce-lest [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
66
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Constructed by
Built
-Timespan
1875

--Earliest time
1875
-Place reference
Rekkevik (Befolket sted) [no] Rekkeviksbukta, Larvik, Norge

--Place
Norwegian bokmål

--Place (text)
Rekkeviksbukta, Larvik, Norge
Norwegian bokmål
-Build number
1
-Shipyard
Owned/operated by
Solgt på auksjon 1886, da Knutsen & Herlofson går konkurs
Informasjon om Aries på skipshistorie.net

-Actor
Norwegian bokmål

-Owner role
Swedish

-Timespan
1875 1886

--Earliest time
1875
--Latest time
1886
-Dating comment
Solgt på auksjon 1886, da Knutsen & Herlofson går konkurs
Norwegian bokmål

-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Source
Informasjon om Aries på skipshistorie.net
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Actor
-Timespan
05/1877 - 08/1878
--Earliest time
05/1877
--Latest time
08/1878
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Actor
-Timespan
05/1875 - 11/1877?
--Earliest time
05/1875
--Latest time
11/1877?
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Actor
-Timespan
07/06/1878 - 05/11/1883
--Earliest time
07/06/1878
--Latest time
05/11/1883
Traffic/route
-Route type
Swedish

-Timespan
06/08/1875? - 21/08/1875?
--Earliest time
06/08/1875?
--Latest time
21/08/1875?
-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål


-Timespan
27/08/1875? -
--Earliest time
27/08/1875?
13/10/1875? - 15/10/1875?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
13/10/1875? - 15/10/1875?
--Earliest time
13/10/1875?
--Latest time
15/10/1875?
-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
22/10/1875? -
--Earliest time
22/10/1875?
05/11/1875? - 15/11/1875?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
05/11/1875? - 15/11/1875?
--Earliest time
05/11/1875?
--Latest time
15/11/1875?
-Timespan
26/01/1876? - 10/02/1876?
--Earliest time
26/01/1876?
--Latest time
10/02/1876?
03/03/1876? - 04/03/1876?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Swedish
-Timespan
03/03/1876? - 04/03/1876?
--Earliest time
03/03/1876?
--Latest time
04/03/1876?
23/03/1876? -

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
23/03/1876? -
--Earliest time
23/03/1876?
30/03/1876? - 15/04/1876?

-Route type
Swedish

--Place
-Timespan
17/06/1876? - 22/06/1876?
--Earliest time
17/06/1876?
--Latest time
22/06/1876?
22/08/1876? - 06/09/1876?

-Route type
Swedish

-Description
Gävle og Skutskär
Norwegian bokmål

-Route references
--Place
Swedish
-Timespan
22/08/1876? - 06/09/1876?
--Earliest time
22/08/1876?
--Latest time
06/09/1876?
18/09/1876? - 18/09/1876?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål


-Timespan
18/09/1876? - 18/09/1876?
--Earliest time
18/09/1876?
--Latest time
18/09/1876?
-Route type
Swedish

-Description
Dundee og Tayport
Norwegian bokmål

-Timespan
30/09/1876? - 20/10/1876?
--Earliest time
30/09/1876?
--Latest time
20/10/1876?
10/11/1876? - 20/11/1876?

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Swedish
-Timespan
10/11/1876? - 20/11/1876?
--Earliest time
10/11/1876?
--Latest time
20/11/1876?
13/12/1876? - 01/1877

-Route type
Swedish

-Route references
--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
13/12/1876? - 01/1877
--Earliest time
13/12/1876?
--Latest time
01/1877
Reference
Malmstein-registeret
Norwegian bokmål

Web reference
-Text
T.B. Sannes: "Båtbyggeren Colin Archer", s 38-45
Norwegian bokmål
-Text
Hovedrulle med opplysn om kapt Meyer
Norwegian bokmål
-Text
ARKIVPORTALEN: L0001 og L0002 inneholder digitaliserte regnskapsdokumenter vedrørende Aries
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021176790285

-Id
021176790285
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Norwegian bokmål