DIANA (1931 SDRU) [sv]

DIANA (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Passagerarfartyg [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:06
30/09/2023 00:49:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03378e07-474c-44f3-9d58-7e17067249ed | RDF/XML | JSON-LD
Name
DIANA
Swedish

Description
Passagerarfartyg
Swedish

Technical description
Skrovmaterial: Stål
Tidigare maskintyp: Ångmaskin
Nuvarande maskintyp: Diesel, Scania Vabis 340 kW
Ursprunglig funktion: Passagerarfartyg
Nuvarande funktion: Passagerarfartyg
Ursprunglig typ: Motorfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1931
Swedish

Home port
, , Lidköping [sv]
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
, , Lidköping [sv]

--Place (text)
Lidköping
Swedish
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
, , Göteborg [sv]

-Place reference
, , Göteborg [sv]
--Place (text)
Göteborg
Swedish
Signal letters
SDRU
Type of vessel

Norwegian bokmål


Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål

Swedish

Code
SDRU
History

1931 levererades Rederiaktiebolaget Göta Kanals nya kombinerade passagerar- och lastbåt, Diana, från Finnboda Varv i Stockholm. Hon beställdes inför en förväntad turistinvasion av svenskamerikaner till Sverige och var avsedd att gå genom Göta kanal mellan Göteborg och Stockholm. Diana var landets sista ångdrivna fartyg i reguljär kanalfart. Ångmaskinen byttes mot dieseldrift så sent som 1969.

Inredningen har ändrats genomgripande vid om och tillbyggnader av fartyget. Lastrummet delades 1960 och byggdes om till fyra hytter. Senare ändrades hela lastrummet till ett konferensrum. 1974 ändrades fartygets överbyggnader, styrhytten flyttades fram så fördäcket förkortades.

Hytterna byggdes om 1987 på Falkenbergs Varv. Diana brukas i en lång tradition där förändringar av fartyget speglar utvecklingen och tidens krav på säkerhet och driftekonomi.

Diana är K-märkt av Sjöhistoriska museet.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
31,66
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,79
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,72
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
167
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
311
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Time
1931
-Shipyard
Skeppsregistret vid SMM
36

-Id
36
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010053
-Id
021176010053
-System
DigitaltMuseum