Ridste, H. J. [no]

Ridste, H. J. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:30
15/01/2022 02:38:52
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0304bc2e-a929-4509-b3a9-fd93b5798998 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ridste, H. J.
Norwegian bokmål

First name
H. J.
Norwegian bokmål

Last name
Ridste
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Vestre Slidre. Averterte 17.4.1879 at han åpnet sitt "Fotografiske Etablissement i Hr. Bonnevies forrige Atelier". Fotograferte så i Horten og Holmestrand ca. 2 år og overlot i 1881 forretningen til N.T. Aastad. I 1895 ble den overtatt av Carl F. Peters og i 1897 av J. Moriée Breilann, som bare drev den ett år.

Virkested:
1879-1881: Holmestrand
1879-1881: Horten

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Fotografregister : oversyn over ein del av fotografene med tilknytning til Valdres (upublisert manuskript i Preus museum, 2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2359

-Id
2359
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008307

-Id
021036008307
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål