8512 HUNDALEN I OFOTEN (Poståpneri) [no]

8512 HUNDALEN I OFOTEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/02c1f714-3d85-4df3-b01c-58e48886fb24 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8512 HUNDALEN I OFOTEN
Norwegian bokmål

Alternative name
HUNDALEN I OFOTEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.10.1905
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31.01.1972

-Time
31.01.1972
Code
8512
Type
Norwegian bokmål

History

HUNDALEN I OFOTEN poståpneri, på jernbanestasjonen Hundalen, i Ankenes herred, Nordland amt, under Narvik postktr., ble opprettet den 1.10.1905. Sirk. 47, 2.10.1905.

Navnet ble fra 1.1.1951 endret til KATTERAT. Sirk. 33, 15.12.1950.

Poståpneriet KATTERAT ble lagt ned fra 1.7.1963 og samtidig omgjort til brevhus II.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Stasj.formann E. Vindal 1.10.1905.
Stasj.mester Aug. Elverum 7.2.1911.
Stasj.mester Johan Kjølmoen 20.2.1913.
Stasj.mester S. Ormaasen 20.7.1916.
Stasj.mester Engebret Skjæret 1.11.1917 (f. 1874).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.7.1926.

Årlig poståpnerlønn var i 1905 kr 800,-, fra 1909 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

KATTERAT brevhus II, i Ankenes kommune, Nordland fylke, under Narvik postktr., ble opprettet fra 1.7.1963 i stedet for det tidligere poståpneri. Sirk. 23, 26.6.1963.

Brevhuset 8512 KATTERAT ble lagt ned fra 1.2.1972. (Brevhusregister). Ny postadresse: 8500 NARVIK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

(8512)
Brevhusstyrere:
Arvid Danielsen 1.7.1963 (f. 1929).
Karstein Nikolaisen 1.9.1963 (f. 1927).
Karstein Hansen 1.5.1966 (f. 1932).
Asbjørn Olsen 1.5.1969 (f. 1916).

Brevhuset nyttet antakelig tidligere datostempel av 2-rings type som poståpneriet fikk tildelt ved navneendringen i 1951.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.10.1905 31.01.1972

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.10.1905 31.01.1972
--Earliest time
01.10.1905
--Latest time
31.01.1972
DigitaltMuseum
021166443463

-Id
021166443463
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål