Iversen, Frithjov (1895 - 1973) [no]

Iversen, Frithjov (norwegian bokmål)

Afrikaregisteret: Nordiske personer i Afrika under kolonitiden (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Norsk misjonær som virket i Belgisk Kongo fra 1922 og som arbeidet der omkring 30 år. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
espen.waehle@marmuseum.no [no]
License
Navngivelse (CC BY) [no] applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/02/2022 13:59:51
25/06/2022 06:38:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/027902cf-ea36-4d0a-ae6d-b28d2b941825 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Iversen, Frithjov
Norwegian bokmål

First name
Frithjov
Norwegian bokmål

Middle name
Albert Kristian
Norwegian bokmål

Last name
Iversen
Norwegian bokmål

Title
Misjonær, forfatter, komponist, fotograf

-Title
Misjonær, forfatter, komponist, fotograf
Norwegian bokmål
Description
Norsk misjonær som virket i Belgisk Kongo fra 1922 og som arbeidet der omkring 30 år.
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Store norske leksikon

Birth
26/09/1895 Oslo (By) [no], ,

-Time
26/09/1895
-Place reference
Oslo (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Death
22/02/1973

-Time
22/02/1973
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Norsk misjonær, den andre utsendt av Norske Baptisters Kongomisjon til Bondo i Bas-Uele i Belgisk Kongo i 1922. Han arbeidet omkring 30 år i landet, fordelt på fire perioder – se forøvrig under Bernhard Aalbu om oppbyggingen av misjonen i dette området. Iversen skrev 29 bøker, en rekke av dem fra Kongo. Dessuten utga han dikt. Han var også en meget aktiv oversetter, herunder av mange betydelige verdensforfattere. Iversen startet opprinnelig på en utdannelse som musiker ved konservatoriet og var også komponist og salmedikter og har skrevet en misjonskantate. Han oversatte deler av bibelen til flere afrikanske språk og samlet lokale myter og tradisjoner. I tillegg til å fotografere produserte han også dokumentarfilmer fra Afrika. Iversen var dessuten baptistpastor i Norge og USA. Det opplyses at Iversen hadde medisinsk utdannelse i Belgia og USA, men han er ikke oppført i "Norges Leger".

Norwegian bokmål

Parent Of
Norwegian bokmål

Related to
Aalbu, Bernhard Magnus Sivertsen (1883 - 1959) [no] arbeidet sammen på misjonsmarken

-Other actor
-Specification
arbeidet sammen på misjonsmarken
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
far
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
ektefelle
Norwegian bokmål
-Other actor
-Specification
medlem
Norwegian bokmål
Reppen, Edmund (1901 - ?) [no] arbeidet sammen på misjonsmarken

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
arbeidet sammen på misjonsmarken
Norwegian bokmål
Activity
Democratic Republic of the Congo (Country), Belgisk Kongo [no],

-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country), Belgisk Kongo [no],
--Specified
Belgisk Kongo
Norwegian bokmål
-Spouse
Norwegian bokmål
-Organization
Reference
Birkeli, Fridtjov, Trygve Bjerkrheim, Martin Ski, Halvor Hjertvik, Johan Straume, Arnfinn Nordbø, Afred K. Dahl, Johannes Gausdal, Gunnar Rødahl, og Chr. Tidemann Strand, red. 1967. "Iversen, Frithjov", i Norsk Misjonsleksikon. F-M. Bd. 2. 3 bd. Stavanger - Oslo: Nomi Forlag - Runa Forlag.
Norwegian bokmål

Eidberg, Peder A. 1980. ‘Det norske baptistsamfunns misjon’. Norsk Tidsskrift for misjon 34: 129–46.
Norwegian bokmål

Godøy, Bjørn. 2010. Solskinn og død. Nordmenn i Kong Leopolds Kongo. Oslo: Spartacus
Norwegian bokmål

Holte, Arne Johannes. 2020. «Pionermisjonærene i Kongo! Tiden fra 1920 - 1930». Veiviser’n. Skien Baptistkirke 34 (1): 10–15.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1926. Na Mbango (i Hast): Tre Aar i Kongo. Oslo: Eget forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1932. For Kongos skyld: misjonsfortellinger. Oslo: Norsk litteraturselskap.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1934. Gaga - Fortelling Fra Kongo. Oslo: Norsk litteraturselskap.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1934. Med bil gjennom tre verdensdeler. Oslo: Norsk litteraturselskap.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1937. Mot lyset. Og hvem er de og hvor kommer de fra? Oslo: Norsk litteraturselskap.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1939. 1940. Naumbas flukt: en fortelling om en liten negerpike. Oslo: Norsk søndagsskoleunion.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1939. Villmarken kaller. Den gylne serie. Oslo: De unges forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1945. Det Kan Hende i Afrika. Oslo: De unges forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1945. Leopardmennene. Oslo: De unges forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1946. Hvad Jungelen Gjemte. Oslo: De unges forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1947. Slave. Oslo: Ansgar forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1951. Og Så Kom Høsten. Oslo: Norsk litteraturselskap.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1955. Ekko fra urskogen. Oslo: De unges forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1955. Slavehandleren: roman. Oslo: De unges forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1960. Norske Baptister 100 År. Oslo: Norsk litteraturselskap.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1965. I Lifakis Rike. Oslo: De unges forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov. 1965. På flukt i Kongo: roman. Drammen: De unges forlag.
Norwegian bokmål

Iversen, Frithjov.1946. Fem Og Tyve År i Kongo: Tilbakeblikk over de Norske Baptisters Misjonsarbeid i Bas Uele, Belgisk Kongo. Oslo: De norske baptisters kongomisjon.
Norwegian bokmål

Larsen, Øivind. 1996. Norges Leger. 5 vols. Oslo: Den norske lægeforening.
Norwegian bokmål

Liland, Ola med Frithjov Iversen. 2010. Norske baptister 150 år. Oslo: Norsk litteraturselskap.
Norwegian bokmål

Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen, Oslo: Norske Kongoveteraners Arkiv: Korrespondanse 1949: 1/1 –30/6
Norwegian bokmål

Tygesen, Peter, og Espen Wæhle. 2007. Kongospor: Norden i Kongo, Kongo i Norden. Oslo: Universitetets Kulturhistoriske Museer.
Norwegian bokmål

Web reference
-Text
Nettside laget av Iversens arvinger
Norwegian bokmål
-Text
Nedlastningsfil, Iversens første bok
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

-Text
Om Iversen i Veiviser'n
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038390300
-Id
021038390300
-System
DigitaltMuseum