Berg gamle kirke [no]

Berg gamle kirke (norwegian bokmål)

Bygninger (Vestfoldmuseene) [no]

Description
Berg gamle kirke, eller Berg stenkirke som den også blir kalt, ligger i Brunlanes i Larvik kommune.

Kirken, som består av et avlangt skip og et mindre, firkantet kor, er oppført i naturstein med hogd stein i hjørnene. Både i kor og skip er det vindu og portal mot syd, mens nordveggen er uten åpninger. [no]
Dataset owner
Vestfoldmuseene (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
30/07/2021 15:23:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/02769d48-2f8b-4305-b4a8-29d47333d741 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Berg gamle kirke
Norwegian bokmål

Description
Berg gamle kirke, eller Berg stenkirke som den også blir kalt, ligger i Brunlanes i Larvik kommune.

Kirken, som består av et avlangt skip og et mindre, firkantet kor, er oppført i naturstein med hogd stein i hjørnene. Både i kor og skip er det vindu og portal mot syd, mens nordveggen er uten åpninger.
Norwegian bokmål

History

Berg gamle kirke er bygget på 1100-tallet og viet til St. Laurentius. Etter at det ble bygget ny kirke på stedet i 1878, ble den gamle middelalderkirken delvis revet i 1882. Restene av murene ble imidlertid konservert på begynnelsen av 1900-tallet, og fra 1965 til 1970 gjenreiste man kirken, delvis med opprinnelig stein, etter tegninger av arkitekt Finn Bryn.

Interiøret er fra istandsettingen på 1960-tallet, men prekestolen er fra 1592. I kirkeskipet henger et maleri av Korsfestelsen og en kopi av et epitafium, eller minnetavle, fra 1601. Originalen befinner seg på Norsk Folkemuseum. Krusifikset over korbuen er skåret av Joseph Grimeland (1916-2002), og til høyre for koråpningen henger en nyere tavle med tolv apostelfigurer fra 1600-tallet.

Norwegian bokmål

-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Geodata
58.99317, 9.91905, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.99317
-Longitude (Easting)
9.91905
Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Wikipedia
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
0212210431153
-Id
0212210431153
-System
DigitaltMuseum