Östlund, Karl Erik Magnus (1875 - 1938) [sv]

Östlund, Karl Erik Magnus (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl Erik Magnus Östlund, född i Stockholm 3 februari 1875, död 1938, ingenjör. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/05/2019 21:32:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0267fa6e-4ada-4db2-ac06-8ee47bd5e137 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Östlund, Karl Erik Magnus
Swedish

First name
Karl Erik Magnus
Swedish

Last name
Östlund
Swedish

Description
Karl Erik Magnus Östlund, född i Stockholm 3 februari 1875, död 1938, ingenjör.
Swedish

Birth
03/02/1875

-Time
03/02/1875
Death
1938

-Time
1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Karl Erik Magnus Östlund, född i Stockholm 3 februari 1875, död 1938, ingenjör. År 1902 - 1909 var han assistent vid Tekniska högskolans materialprovningsanstalt. Han var senare föreståndare för mexikanska telefonaktiebolaget Ericssons i Mexiko. (Svenskt porträttgalleri). Han genomförde arkeologiska undersökningar i Mexiko på 1910-talet. Herr Östlund nämnes i generalen I. Thord-Gray´s bok "Gringo Rebel" (Mexico 1913-1914), Univ. of Miamai Press, Coral Gables, Fla., 1960, på sidorna 388-389. Han samlade även orkidéer. En dotter till honom är Barbro Wallstén, gift med civilingeniören Erik Wallstén.

Swedish

-Text
Svenskt porträttgalleri, XVII. Ingeniörer (biografier af Albin Hildebrand)
Swedish
Carlotta-SMVK
1185567

-Id
1185567
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037665218
-Id
021037665218
-System
DigitaltMuseum