Abel, Charlotte (1860 - ) [no]

Abel, Charlotte (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:43
09/12/2023 00:01:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/02175251-2e96-4c73-84fd-529539004183 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abel, Charlotte
Norwegian bokmål

First name
Charlotte
Norwegian bokmål

Last name
Abel
Norwegian bokmål

Alternative name
Abel, Elisabeth Charlotte
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1860

-Time
1860
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 12.08.1860 i Fredrikstad. Datter av skipsfører Paul Severin A. (1834-) og Arntine Augusta Elisa Catharine Barth (1825-89). Hadde atelier i Fredrikstad, men bilder signert "Charlotte Abel, Moss", er kjent. Hun reiste i 1903 til Sør-Afrika. Ble senere gift med Johan Gottfried Petersen og emigrerte sammen med mannen til Oregon, USA.

Virkesteder:
ca. 1880: Moss.
Før 1890: Fredrikstad.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fredrikstad Blad 28.01.1989
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
10

-Id
10
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004786

-Id
021036004786
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål