Olsen, Christian (1813 - 1898) [no]

Olsen, Christian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/10/2022 16:25:57
03/06/2023 01:28:05
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/01ee9cc2-683c-4909-be23-11415c49d231 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Olsen, Christian
Norwegian bokmål

First name
Christian
Norwegian bokmål

Last name
Olsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Olsen, Christen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
18/05/1813

-Time
18/05/1813
Death
25/03/1898

-Time
25/03/1898
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 18.05.1813 på Bruenshuse, Dreslette på Fyn, Danmark. Død 25.03.1898 i Kristiania. Sønn av gårdmann Ole Christensen og Johanne Larsdatter, gift 17.3.1843 med Ingeborg Marie Madsen (16.8.1819-1.5.1875), datter av Mads Endresen og Marie Halvorsdatter.

Portrettmaler og retusjør. Arbeidet først som malerhåndverker i Danmark, kom til Norge i 1839 etter å ha vært elev ved Kunstakademiet i København, reiste rundt som portrett-tegner, men slo seg ned i Christiania i 1840-årene.

I 1856 etablerte han fotografatelier sammen med C. C. Wischmann med adresse Torvet 18, fra 1857 kom også W. A. Boeckmann med.

Olsen etablerte i 1859 firmaet "Olsen & Thomsen" sammen med P.M. Thomsen i Theatergaden No. 9. Firmaet hadde i 1860 adresse Prindsensgd. 9, og fra 1865 Prindsensgd. 11. Fotografiene ble denne tiden signert "Olsen & Thomsen's Photographiske Atelier Christiania".

Kompaniskapet ble avsluttet, jfr annonse i 1865 for "P. M. Thomsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen)", og i 1866 var signaturen "Portraitmaler Chr. Olsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen, Christiania)", senere "Atelier Chr. Olsen, Portraitmaler, Christiania". I slutten av 1880-årene averterte han at "Portræter efter Fotografi malet i Olie paa Lærred indtil naturlig Størrelse udføres i Portrætmaler Olsens Atelier, Storthingsgd. No. 4". Olsen må ha fotografert selv, men det han var mest opptatt av var å bruke forstørrede fotografier som underlag og male på disse.

Virkested:
1856-1898 ca: Oslo; Torvet 18/Prindsensgt 9 og 11

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål

-Organization/collection
Same as (internal)
Reference
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1726

-Id
1726
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008033

-Id
021036008033
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål