Daytime activities Place holder

Dagtilbud (norwegian bokmål), Dagtilbod (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:04
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/dagtilbud
Label
Daytime activities
English

Dagtilbud
Norwegian bokmål

Dagtilbod
Norwegian nynorsk

Not used label
Dagopphald
Norwegian nynorsk

Dagopphold
Norwegian bokmål

Dagsenter
Norwegian nynorsk

Dagsenter
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Care services
English

Note
Et tilbud til hjemmeboende eldre, funksjonshemmede m.fl. Dagsenterne skal gi deltakelse i sosialt fellesskap, hindre isolasjon og gi anledning til økt mestring og utvikling av funksjonsnivå.
Norwegian bokmål

Eit tilbod til heimebuande eldre, funksjonshemma m.fl. Dagsentera skal gje deltaking i sosialt fellesskap, hindre isolasjon og gje høve til auka meistring og utvikling av funksjonsnivå.
Norwegian nynorsk