Tp 80 Avro Lancaster B.Mk.1 (Flygplansbeteckning) [sv]

Other languages: Tp 80 Avro Lancaster B.Mk.1 (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
Tp 80 var ett fyrmotorigt, midvingat flygplan och stjärten hade en stabilisator med dubbla fenor. Under buken på flygplanet fanns en motorgondol som skulle innehålla den svenska jetmotorn RM 4 Dovern. Tp 80 användes som flygande provbänk vid flygproven med Dovern. Besättningen bestod av två personer plus operatörer som ansvarade för motorproven. Tp 80 gjorde även tjänst som målflygplan. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:58:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/019c9566-345b-4e2b-8efd-c6d31e8ff7cb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tp 80 Avro Lancaster B.Mk.1
Swedish

Description
Tp 80 var ett fyrmotorigt, midvingat flygplan och stjärten hade en stabilisator med dubbla fenor. Under buken på flygplanet fanns en motorgondol som skulle innehålla den svenska jetmotorn RM 4 Dovern. Tp 80 användes som flygande provbänk vid flygproven med Dovern. Besättningen bestod av två personer plus operatörer som ansvarade för motorproven. Tp 80 gjorde även tjänst som målflygplan.
Swedish

Type
Function
Type code
Tp 80
-Constructed by
Service period
1951 1956

-Timespan
1951 1956
--Earliest time
1951
--Latest time
1956
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 180
Swedish