3190 HORTEN (Postkontor A) [no]

3190 HORTEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/016e4b92-6f2a-4aa4-8490-3ee90ca4f831 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3190 HORTEN
Norwegian bokmål

Alternative name
HORTEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
13/08/1838
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3190
Type
Norwegian bokmål

History

3190 HORTEN postkontor A ble opprettet som poståpneri ved Kgl. res. 13.8.1838 og lå i Borre prestegjeld , Jarlsberg fogderi. Sirk. 2.11.1838

Administrativt regner vi med at at poståpneriet lå under Holmestrand, som allerede i 1803 ble postekspedisjon. Imidlertid er det ikke funnet bekreftelser på dette, eller når poståpneriet er kommet i virksomhet.

Utenfor dampskipstiden ble det også opprettet en bipostrute 2 ganger ukentlig mellom Horten og postgården Bruserød.

Poståpneriet ble fra 1.1.1855 omgjort til selvstendig postekspedisjon. Sirk 12, 29.12.1854
Fikk status som postkontor medio mai 1890. Sirk 19, 21.6.1890.

En privat bypost ble opprettet ved stedet 1.7.1882 og offentlig lokalpost ble innført fra 1.1.1889.

Poståpneriet har antagelig i eldre tid holdt til på gården Horten, senere nevnt å ligge der Brakke A ligger ute på Carl Johans værn. I 1905 nevnes videre at postkontoret lå i slagter Wolds gård på Torvet 2. I 1920-årene hadde postkontoret tilhold i Apotekergata og flyttet 1.4.1960 til Trygdekassegården i Vognmansgt. 1 - 3.

Poststedet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr. 127 og fikk i 1848 tildelt datostempel av enrings type med antikva bokstaver.

Poståpnere/ekspeditører/postmestere og postsjefer:
Fergemannen Lars Rudstad var i følge en timeseddel fra 1835 den som da ordnet med med posten, og ble antagelig den første poståpner i 1838. Senere var mulig også en fergemann ved navn Olaus Sørby poståpner.
Hermann Haffner 1.1.1855 til 30.7.1873 (f.1825)
Laurits Kristian Hiorth 23.2.1874 til 14.8.1901 (f. 1834, død 1901)
Carl Bernt Mehl 1.5.1902 til 15.8.1918 (f. 1845, død 1923)
Pflm. Sigvard K. Jønsberg, midlt. under ledighet fra 15.8.1918
Jørgen Assersøn Hiorth 11.10.1918, tiltrådt 15.12.1918 til 16.6.1936 (f. 1866, død 1942). Sigvard K. Jønsberg vikarierte midlt. frem til 15.12.1918, likeså under tj. frihet i tre mnd. fra 1.5.1929 og grunnet lengre sykdom ra 7.12.1932 ble stedet styrt av pflm Rolf Olsen. Han fortsatte betsyrelsen også under ledighet fra 16.6.1936. Johannes Bjerkan 1.8.1936 til 6.11..1947 (f. 1877). Bjerkan tiltrådt først 1.11.1936 under midlt. bestyrelse av Rolf Olsen. Pflm. Viggo Storm Fredø under ledighet fra 6.11.1947. Sigurd Bjarne Houg 1.5.1948 til 11.5.1957 (f. 1889) Alfred Emil Borvik 1.9.1957 - (død 22.12.1961 - f.1895) Postmester Arthur Bertrand Bentzen 1.10.1962 til 1.6.1969 (f. 1902) Avd.sjef Erling Andreas Steen Krogsvold 1.9.1969 til 1.9.1979 (f. 1912) Avd.leder Odd Kjeverud 1.10.1979 (f. 1922) Else Synnøve Grindland Jacobsen 1.8.1990.

Den årlige poståpnerlønnen ble satt i 1883 bestemt til 20 Spd. Ved opprettelse av postekspedisjon ble lønnen satt til 450 Spd., i 1866 til 650 Spd. og i 1854 til 1500 Spd. Fra 1878 var lønnen kr 6480,-

Nabokommunene Borre og Horten ble slått sammen 1.1.1988. Navnet på kommunen ble Borre, men etter et referendum endret til Horten 1.6.2002

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 13/08/1838 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
13/08/1838 ?
--Earliest time
13/08/1838
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441071

-Id
021166441071
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål