Stål, Ivar (1891 - 1953) [sv]

Stål, Ivar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:48
04/07/2020 00:34:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/01647dc4-8b58-49b7-a752-8257f44f10bb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stål, Ivar
Swedish

First name
Ivar
Swedish

Last name
Stål
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
17/03/1891 Norrbärke

-Time
17/03/1891
-Place reference
Norrbärke
--Place (text)
Norrbärke
Swedish
Death
Sveriges dödbok 1901-2009

-Time
08/09/1953
-Source
Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1911-1915, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1916-1918, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Ivar Tengbom i Stockholm 1917-1918, vid stadsingenjörskontoret i Göteborg 1918-1920.
Stadsarkitekt i Östersund 1920-1925.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1924.
Biträdande arkitekt vid Byggnadsstyrelsen 1925-1929.
Extra arkitekt vid Stockholms stads stadsplanekontor från 1931.

Tävlingar: Nämndhus och stadsplan för Klara sjö i Stockholm 1929.
Stadshus i Tranås 1943 tillsammans med Adrian Langendal, 1:a pris.Resor: Danmark, England och Tyskland 1929 (Rothsteinska stipendiet).

Medlemskap: STF 1918-1926, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1929 sid 160, Tävlingen om nämndhus och stadsplan för Klara sjö; ibid år 1933 sid 109, Åtskillnaden mellan trafik- och bostadsgatan; ibid år 1936 sid 53, Tävlingen om nybyggnad för Stockholms Byggnadsförening; ibid år 1948:7 sid 119, Stadshus i Tranås.

Verk ett urval:
Sjukhus- och skolbyggnader i Jämtlands län.
Länsarkiv och lantmäterikontor i Östersund.
Arbetsgivareföreningens och lantmäteristyrelsens om- och tillbyggnad i Stockholm.
Stadshus i Tranås, tillsammans med A Langendal.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 955 och 1442.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1944:23 sid 423, Stadshus och stadshotell i Tranås (tillsammans med Adrian Langendal).
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
293

-Id
293
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077354

-Id
011034077354
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish