Description
Segelbåt [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
09/01/2015 21:06:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/00dbf9ff-4e64-4318-aedb-72bf624620e3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
RIE
Swedish

Other name
FRAMME [sv] -

-Name
FRAMME
Swedish
TARONGA [sv] -

-Name
TARONGA
Swedish
Description
Segelbåt
Swedish

Technical description
Typ: Kuggebodakryssare

Material: Ek
Rigg: Kutterrigg
Motor: Albin 021, 12 hk
Swedish

History

Segelbåten Rie är ett karaktäristiskt bygge för Kuggebodavarvet i Blekinge. Till karaktären har båten mycket gemensamt med de bruksbåtar man var van att bygga där, både vad gäller de kraftigare dimensionerna och valet av träslaget ek.

Båten är väl underhållen och har en omfattande historisk dokumentation som rör både konstruktör, båtbyggare och båtens underhåll.

Båten är k-märkt av Statens maritima museer 2014.

Swedish

Measurement
Lengde: 8,6 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
8,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Bredde: 2,45 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
2,45
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Constructor
-Constructed by
Swedish
Launched
1948 Kuggeboda (Ort/bebyggd plats) [sv], S Truedssons varv [sv],

-Time
1948
-Place reference
Kuggeboda (Ort/bebyggd plats) [sv], S Truedssons varv [sv],
--Specified
S Truedssons varv
Swedish
DigitaltMuseum
021176011054
-Id
021176011054
-System
DigitaltMuseum