Holmgren, Nils Frithiof (1877 - ) [sv]

Holmgren, Nils Frithiof (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Nils Frithiof Holmgren, född den 28 september 1877 Stockholm, död den 7 september 1954, var en svensk zoolog och jämförande anatom. Han var från 1921 professor i zoologi vid Stockholms högskola. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/05/2018 14:35:01
03/06/2023 04:27:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/00c0e85d-8fc2-4b5b-8505-2f40988b4d3f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holmgren, Nils Frithiof
Swedish

First name
Nils Frithiof
Swedish

Last name
Holmgren
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
zoolog

-Title
zoolog
Swedish
Description
Nils Frithiof Holmgren, född den 28 september 1877 Stockholm, död den 7 september 1954, var en svensk zoolog och jämförande anatom. Han var från 1921 professor i zoologi vid Stockholms högskola.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1877

-Time
1877
Biography

Nils Frithiof Holmgren, född den 28 september 1877 Stockholm, död den 7 september 1954, var en svensk zoolog och jämförande anatom. Han var från 1921 professor i zoologi vid Stockholms högskola. Han var son till professor Hjalmar Holmgren och bror till Erik och Anders Holmgren. Holmgren blev filosofie doktor och docent vid Stockholms högskola 1907, prosektor 1912 och professor i zoologi 1921. I sina tidigare skrifter behandlade han insekters, särskilt termiters biologi, systematik och anatomi, såsom i Studien über südamerikanische Termiten (1906) och Termitenstudien (1909-12). I senare arbeten fokuserde han på hjärnans byggnad hos såväl hos maskar och leddjur samt hos ryggradsdjur, såsom i Vergleichende Anatomie des Gehirns (1916), Zur Anatomie des Gehirns von Myxine (1919), Zur Anatomie und Histologie des Vorder- und Zwischenhirns der Knochenfiske (1920), Points of view concerning forebrain morphology in lower vertebrates (1922), tillsammans med C. J van der Horst Contribution to the morphology of the brain i Ceratodus (1925), Points of view concerning forebrain morphology in higher vertebrates (1925), genom vilka arbeten Holmgren dokumenterade sig som en av de främsta kännarna av särskilt de lägre ryggradsdjurens centrala nervsystem. Hans senare betydelsefulla arbeten inriktade sig på utredandet av broskskellet hos lägre ryggradsdjur. Han var från 1920 utgivare av tidskriften Acta Zoologica. Holmgren invaldes som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1928. (Wikipedia 2015-11-25) Svenska expeditionen 1904-05 Holmgren deltog i Erland Nordenskiölds forskningsresa till Bolivia och Peru, "Svenska expeditionen 1904-05", varvid han särskilt studerade termiterna. En samling etnografika från denna resa har donerats till Etnografiska museet, Stockholm, av Holmrens dotter Pia. Familj Holmgren var sedan 1906 gift med Karin Fjällbäck-Holmgren. Han var far till Pia Hård af Segerstad. /US

Swedish

Dotter [sv]
Hård af Segerstad, Pia

-Heading
Dotter
Swedish

-Text
Hård af Segerstad, Pia
Swedish
Carlotta-SMVK
1177047

-Id
1177047
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461437
-Id
021037461437
-System
DigitaltMuseum