Blixen-Finecke von, Bror Fredrik (1886 - ) [sv]

Blixen-Finecke von, Bror Fredrik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Friherre, Plantagedir. i Nairobi i Brittiska Östafrika. Arusha, Tanganyika Territory, Östafrika. Gift med förf. Karen Blixen, f. Dinesen 1914-27. Skänkt saml. från Kongo, inv. 29.11. " " " Franska Sudan, inv. 33.12. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 20:18:43
31/07/2021 12:38:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/00ae5b05-84c2-4c07-a15f-ff362d39dcb7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blixen-Finecke von, Bror Fredrik
Swedish

First name
Bror Fredrik
Swedish

Last name
Blixen-Finecke von
Swedish

Description
Friherre, Plantagedir. i Nairobi i Brittiska Östafrika. Arusha, Tanganyika Territory, Östafrika. Gift med förf. Karen Blixen, f. Dinesen 1914-27. Skänkt saml. från Kongo, inv. 29.11. " " " Franska Sudan, inv. 33.12. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1886

-Time
1886
Biography

Friherre, Plantagedir. i Nairobi i Brittiska Östafrika. Arusha, Tanganyika Territory, Östafrika. Gift med förf. Karen Blixen, f. Dinesen 1914-27. Skänkt saml. från Kongo, inv. 29.11. " " " Franska Sudan, inv. 33.12. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1176188

-Id
1176188
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460984
-Id
021037460984
-System
DigitaltMuseum