Berg, Ingeborg (1866 - ) [no]

Berg, Ingeborg (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:12
14/05/2022 04:12:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/009bf2f2-14fb-48e7-9cad-722fcb6d35d2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg, Ingeborg
Norwegian bokmål

First name
Ingeborg
Norwegian bokmål

Last name
Berg
Norwegian bokmål

Alternative name
Zeiner, Ingeborg
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1866

-Time
1866
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Gift med Peter Fredrik Zeiner (1870-1924). Fotograferte først under firmanavnet "Ingeborg Berg", senere "Ingeborg Zeiner". Ca.1900 ser det ut til at fotograffirmaet ble overtatt av hennes to søsken Hilda og Karl med firmanavnet "Berg & Berg, Totens Fotografiske Atelier".
Det kan tyde på at Ingeborg Berg brukte firmanavnet Totens Fotografiske Atelier allerede i 1893-95, da det i Østfold Fylkes bildearkiv er funnet et visittkort av en soldat fra Østfold sannsynligvis datert 1893-95, hvor det på baksiden er merket "Totens Fotografiske Atelier. Indehaver: Ingeborg Berg".

Virkested:
1890 ca-1900: Østre Toten

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Kari Grindland, Østfold Fylkes bildearkiv
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
221

-Id
221
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005063

-Id
021036005063
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål