Blom, Fredrik (1781 - 1853) [sv]

Blom, Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:44
17/04/2021 00:30:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/00624306-abcf-457a-9937-82152008df8c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blom, Fredrik
Swedish

First name
Fredrik
Swedish

Last name
Blom
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/01/1781 Karlskrona (Stad) [sv], ,

-Time
24/01/1781
-Place reference
Karlskrona (Stad) [sv], ,
--Place
Death
25/09/1853 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
25/09/1853
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Amiralitetet i Karlskrona.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Hos Piper.
Ateljéelev hos Desprez i Stockholm.

Verksamhet: Officer i flottans byggnadsstat 1801, major mekanikus 1812, överste 1840.
Arkitekt vid kronans byggnader i Stockholm från 1812.
Intendent vid Överintendentsämbetet från 1836, tillförordnad chef 1836-1844.

Lärarverksamhet: Direktör för mekaniska skolan vid FrKA 1811, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, professor i högre byggnadskonst 1817.Resor: 1829-1831.

Medlemskap: FrKA 1812, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, vice preses 1836.

Verk ett urval:
Rådhus i Sölvesborg 1803-1805.
Kammarrätten, Birger Jarls torg 13, Stockholm 1804 (C F Bouck planerna).
Livgardet till häst, numera Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm 1805-1817.
Båtsmanskasernen (senare Konsthögskolan), Skeppsholmen, Stockholm 1813-1819, senare tillbyggd 1879, ombyggd 1953.
Monteringsfärdiga trähus 1820-.
Posthus (senare Postmuseet), Lilla Nygatan 6, Stockholm 1820-1825.
Rosendals slott, Djurgården, Stockholm 1823-1827.
Borgen, Ladugårdsgärde, Stockholm 1818, sidopaviljonger 1821-1822. Eldhärjad 1977, återuppbyggd 1982.
Wetterstedtska gravkoret, Norra begravningsplatsen, Stockholm 1830-talets mitt.
Hantverkskasernen, Skeppsholmen, Stockholm 1827-1832.
Lantbrukslaboratoriet vid Lantbruksakademiens experimentalfält 1837-1838 (numera Bloms hus), Frescati, Stockholm.
Skeppsholmskyrkan, Stockholm 1824-1842.
Galärvarvet, Stockholm, omgivande mur 1830-1832 och vaktbyggnad 1841-1844.
Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm 1841-1847, om- och påbyggnad.
Amiralitetshuset, ombyggnad av kasern, Skeppsholmen, Stockholm 1844-1846, nuvarande exteriör.
Kastellet, Kastellholmen, Stockholm 1846-1848.
Exercishuset 1851-1853 (senare av andra arkitekter tillbyggt 1875-1881, ombyggt till Moderna museet 1958 samt ombyggnad 1994-1998 för Arkitekturmuseet).

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Svensk arkitektur - Ritningar 1640 - 1970. Stockholm, 1986.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Wollin, Nils G: Skeppsholmen under 300 år. Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria. Stockholm, 1971.
Unger, Gunnar: Skeppsholmsbilder. Malmö, 1946.
Arkitekturmuseet, årsbok 1979.
Hasselblad, Björn: Djurgårdsvandringar på norra och södra Djurgården. Andra reviderade upplagan. Stockholm, 1990.
Fataburen 1939, Bæckström, A: Kring ett lusthus från Karl XIV Johans Djurgården.
Samfundet S:t Eriks årsbok 1940, Fredrik Bloms flyttbara hus.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1922, Josephson, Ragnar: Svensk 1800-talsarkitektur. En konturteckning.
Roth, Thomas: Fredrik Blom - officer, arkitekt och professor. Uppsats Armémusei kunskapssidor Internet 2001-02-13.
Norrköpings stadsarkiv har ritning till Ullmagasinet i kv Renströmmen.
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
1068

-Id
1068
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075872

-Id
011034075872
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish