4449 SVARTEVATN (Brevhus I) [no]

4449 SVARTEVATN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/00582adf-fdea-464f-b59a-c16b250d45d1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4449 SVARTEVATN
Norwegian bokmål

Alternative name
SVARTEVATN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.07.1974
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
26.10.1976

-Time
26.10.1976
Code
4449
Type
Norwegian bokmål

History

4449 SVARTEVATN brevhus I, i Sirdal komm., Vest-Agder fylke, under Flekkefjord postområde, ble opprettet den 1.7.1974. Sirk. 21. 4.7.1974.

4449 SVARTEVATN brevhus I P ble lagt ned 26.10.1976. Ny postadresse: 4443 TJØRHOM. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

(4449)
Brevhusstyrer:
Disponert av A/S F. Selmer/Høyer Ellefsen ved anlegget på Svartevanns-dammen, fra 1.7.1974.

Sesongen 1974 i tiden 1.7.--15.11.1974. Geir Atle Våg og Alf Larsen m/Magne Versland som ferieavløser.

Sesongen 1975, i tiden 1.6.--15.12.1975. Margurite Tveit og Alf Larsen, med Magne Versland som ferieavløser.

Sesongen 1976, i tiden 22.6.--26.10.1976. Alf Larsen, med Marie Larsen som ferieavløser.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.07.1974 26.10.1976

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.07.1974 26.10.1976
--Earliest time
01.07.1974
--Latest time
26.10.1976
DigitaltMuseum
021166441588

-Id
021166441588
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål