NORRKÖPING (1858) [sv]

NORRKÖPING (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Fregatt (1858) om 22 kanoner, ombyggd till korvett 1866. Gjorde expeditioner i Nordamerika under amerikanska inbördeskriget och blev sedermera använt för exercisskolornas övningar. Utrangerades 1936. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
27/03/2020 10:49:02
23/09/2023 01:06:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/002269db-7a5a-405b-a9c5-36da809dc4ec | RDF/XML | JSON-LD
Name
NORRKÖPING
Swedish

Alternative name
NORRKÖPING (II)
Swedish

NORRKÖPING II
Swedish

Description
Fregatt (1858) om 22 kanoner, ombyggd till korvett 1866. Gjorde expeditioner i Nordamerika under amerikanska inbördeskriget och blev sedermera använt för exercisskolornas övningar. Utrangerades 1936.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Norrköping sjösattes 1858 som fregatt, men höggs ner till korvett vintern 1865-1866. Såsom korvett ansågs Norrköping vara ett av de vackraste segelfartyg i Svenska flottans historia. Hon efterträdde korvetten af Chapman som kadettfartyg för att enligt kungligt brev den 2 maj 1902 bli kasernfartyg.

Hon var bestyckad med fyra 6,81-tums bombkanoner och 18 trettiopundskanoner. Bestyckningen 1876 hade dock ändrats till två 16,7-centimeters bombkanoner, fyra räfflade 12,2-centimeters framladdningskanoner M/73 och tolv trettiopundiga kanoner. Ett decennium senare bestod artilleriet av åtta 12,2-centimeters kanoner M/81, tio trettiopundskanoner, två 67-millimeters landstigningskanoner M/63 och fyra kulsprutor, varav en av de sistnämnda togs bort 1896.

Fregatten Norrköping for under hösten 1861 mot Nordamerika med uppdrag att beskydda svensk handel och sjöfart i denna världsdel under det pågående amerikanska inbördeskriget. Som skeppspräst ombord tjänstgjorde pastor Lars Johan Govenius, en civil präst från Örebro.

Som korvett var Norrköping ett av de fartyg som omväxlande användes under expeditioner i Medelhavet eller amerikanska farvatten under tiden 1862-1880. Sin första expedition gjorde hon den 20 juni 1866. Under perioden 1879-1982 var Norrköping rustat för expedition i svenska vatten för övningar med exercisskolornas manskap.

Sedan en ny och fristående skeppsgossekår hade organiserats 1907, användes Norrköping i form av logementsfartyg under lång tid för inkvartering av de 200 skeppsgossar som placerats i Marstrand.

Enligt kungligt brev den 20 juni 1930 skulle Norrköping inte längre besiktigas. Hon efterträddes den 1 september 1935 av det före detta pansarskeppet Niord och året därpå utrangerades Norrköping formellt. Ett misslyckat försök gjordes att bevara henne som museiföremål, varför hon i stället såldes och rådbråkades samt höggs upp i Torekov.

Swedish

-Measurement type
Swedish

-Value
340
-Unit
-Measurement type
Swedish

-Value
1439
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Value
45,52
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
11,92
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
5,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
Konstruktionsdjupgåendet från vattenytan till kölens underkant
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
5,91
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
Skrovets största djupgående
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
1661
Built
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 15.

-Source
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 15.
Swedish

Launched
21/08/1858
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 15.

-Time
21/08/1858
-Source
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 15.
Swedish
Rebuilt
1865 06/02/1866
Ombyggt till korvett.
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 15. Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 68.

-Timespan
1865 06/02/1866

--Earliest time
1865
--Latest time
06/02/1866
-Description
Ombyggt till korvett.
Swedish

-Source
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 15. Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 68.
Swedish
Decommissioned
1936
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 15.

-Time
1936
-Source
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 15.
Swedish
Reference
Glete, Jan (1990) Den svenska linjeflottan 1721-1860. En översikt av dess struktur och storlek samt några synpunkter på behovet av ytterligare forskning. Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska samfundet nr 45 s. 60
Swedish

Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 75, 250, 258, 468, 536, 657.
Swedish

DigitaltMuseum
021177989250
-Id
021177989250
-System
DigitaltMuseum