Malm, Carl (1815 - 1890) [sv]

Malm, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
15/01/2022 00:28:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/00105f12-d395-4fe3-9e8c-d03b2afce9e7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Malm, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Malm
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
01/07/1815 Jönköping (Stad) [sv], ,

-Time
01/07/1815
-Place reference
Jönköping (Stad) [sv], ,
--Place
Death
15/11/1890 Norrköping (Stad) [sv], ,

-Time
15/11/1890
-Place reference
Norrköping (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Murargesäll.
FrKA 1833-1841, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Stadsarkitekt och byggmästare i Norrköping 1842-1885.

Andra uppdrag: Ledamot i Städernas allmänna brandstodsbolags kommitté för försäkring av fastigheter från 1840-talet, S:t Olai kyrkoråd 1871-1885, Hedvigs kyrkoråd från 1885, kyrkonämnden 1874-1878.

Medlemskap: Agré FrKA 1848, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verk ett urval:
Alla uppräknade byggnader är uppförda i Norrköping.
Tekniska skolan.
Nya elementarläroverket.
Swartzigska huset, Järnbrogatan 3, 1842.
Stora hotellet, Hotellgatan 5, 1854.
Annexbygge till stadshuset 1856.
Stora Hotellet, Teatergränd - Stallgatan 1856.
Magasinsbyggnad (Holmens bruk AB) Dalsgatan 12-16, 1856.
Badhus, Garvargatan, 1844 (rivet).
Norrköpings bomullsväveri Tuppen (rivet).
Kungsträdgårdsskolans handelsgymnasium, Skeppargatan 8, 1857.
Restaurant Capri 1862.
Thapperska skolan (gamla De Geerskolan), Nygatan 58, 1862.
Gymnastikhus, De Geerskolan, Nygatan 68, 1865-1868.
Norrköpings sparbank, Skolgatan 12, 1879.
Hyreshus, bostadshus, villor, arbetarbostäder, fabriker, herrgårdar (bla Gryts herrgård), kyrkliga byggnader, skolor och offentliga byggnader, m m.

Swedish

Parent Of
Reference
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1922, Josephson, Ragnar: Svensk 1800-talsarkitektur. En konturteckning. sid 39.
Sandberg, Kerstin: Carl Theodor Malm 1815-1890. En stadsarkitekt och storbyggmästare i landsorten. Akademisk avhandling vid Stockholms universitet. Stockholm, 1980.
Miljöer och hus i Norrköpings innerstad, Kulturmiljökommitténs förslag 1973. Norrköping, 1974.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Ritningar av skolor, kyrkor, stadshus m m finns i Norrköpings stadsarkiv.
Swedish

Primus
747

-Id
747
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076912

-Id
011034076912
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish