Godkjenne eller avslå endringsforslag på en post

Om du är redaktör eller administratör av ett dataset kan du godkänna eller avslå de förslag på ändringar och tillägg som inloggande användare kan lämna på dina befintliga poster i ditt dataset. Läs mer om ändringsförslag.

Ändringsförslag

Du hittar poster med ändringsförslag genom att i datasetets filterpanel välja filtret Visa poster med förslag.

  • I listor och sökresultat visas poster med förslag med en blå prick i status-kolumnen.  
  • I posten signaleras förekomst av förslag genom en egen blå flik: Ändringsförslag. Förslagen som lämnats i posten visas under förslagsfliken.

Förslagen hanteras per egenskap - en och en. Förslaget visas i anslutning till befintlig information och ett förslag indikeras av en blå markering Förslag.

Vid förslaget visas en nedfällbar panel:

Detta värde är ett förslag

För att få mer information om förslaget, fäller du ner fliken i förslagspanelen. Då visas info om vem (användare) som lämnat förslaget, källinformation (vilken källa som ligger bakom förslaget) och tidpunkt för förslaget.

Godkänna ändringsförslag

Du godkänner förslagen per egenskap - en och en. Du godkänner ett förslag genom att klicka på knappen Godkänn. Observera att du kan behöva fälla ut detaljerad information, för att knappen ska visas.

Avslå ändringsförslag

Du avslår ändringsförslaget genom att klicka på knappen Avslå.

Radera ändringsförslag

Användaren som lagt förslaget och administratören kan radera ett förslag genom att klicka på knappen Radera:

[sv]