Trädvyn [sv]

Trädvyn öppnar ett navigationsträd som ger dig möjlighet att navigera i informationen i KulturNav. Det finns flera navigationsmöjligheter och du kan se information uppdelad på flera sätt:

 • Per projekt. Navigera bland [innehållsprojekt]/info/project) och se de dataset som projektet arbetar i.
 • Per kategori. Navigera efter kategorier. Varje informationskategori i KulturNav har ett fält som styr kategoriseringen. För en person är det t ex fältet Livsroll.
 • Per dataset. Här redovisas de dataset som innehåller informationen - posterna. Dataseten är KulturNavs "tabeller".
 • Per datasetförvaltande organisation. Se vilka organisationer som förvaltar vilka dataset. Läs mer om datasetförvaltare.

Samlingar av dataset som hör ihop

Dataset

Andra ikoner och funktioner

 • Information om KulturNav
 • Hjälp om KulturNav

När du är inloggad

När du loggar in får du tillgång till fler möjligheter:

 • Nytt dataset - skapa ett nytt dataset. Funktionen finns tillgänglig under grenen Dataset.
 • Min sida - din profilsida och en sida där du kan överblicka ditt arbete i KulturNav.
 • Logga ut. Loggar ut dig ur KulturNav.
 • Läs om trädet. Uppdatera trädets grenar efter en redigering.

Systemadministratören har ännu fler möjligheter

 • Funktioner för systemadministratören.
 • Funktioner för databas- och datasetsadministration, import, användar- och behörighetsadministration, projekthantering mm.[sv]