Visningshistorik [sv]

Panelen visningshistorik listar alla sidor och sök som du gör under ditt arbetspass i tidsordning så att du lätt kan gå tillbaka i ditt arbete och snabbt kunna klicka dig tillbaka till sidor du besökt och köra tidigare genomförda sök. Innehållet i listan kan filtreras och rensas. Panelen är enbart tillgänglig för inloggade användare.

Du visar en sida eller kör ett sök genom att klicka på länken i namnet i listan.

Filtrera listan

Visningshistoriken kan filtreras så att bara listvärden av en viss typ visas. Klicka på ikonen:

    för att visas hela historiken och återställa andra filtreringar. Detta är grundläget när panelen öppnas.
    för att enbart visa poster i listan.
    för att enbart visa dataset och mappar i listan.
    för att visa sök och filtreringar av mappar och dataset.

Rensa listan

     Du kan rensa listan genom att klicka på knappen Rensa till höger på filtreringslisten. Om du inte rensar listan visar den de 200 senaste aktiviteterna. Innehållet i listan sparas (oftast) mellan arbetspass.[sv]