Sök, visa och filtrera [sv]

Alla poster i KulturNav lagras i samma databas. Detta gör att du kan söka efter platser samtidigt som du söker efter personer, termer och händelser.

 • Om du vill söka brett i hela databasen så ska du använda sökboxen i sidhuvudet: huvudsök.
 • Om du vill söka i ett dataset eller en mapp så söker du i datasetets eller mappens filterpanel.

Filterpanelen kan du även använda för att filtrera ett sökresultat på andra sätt.

Huvudsök

Huvudsök hittar du överst i sidhuvudet. Du kan välja informationskategori att söka inom för att avgränsa underlaget för sökningen. Om du inte väljer kategori så söker du i hela databasen bland alla kategorier.

 • Sök i:. Välj sökavgränsning i form av en kategori av information att söka inom. Kategorierna är t.ex. Person, Term, Plats eller Händelse. Om du inte väljer något söker du i alla kategorier i hela databasen.

 • Söktext. Ange sökord (ett eller flera).
  - Du kan använda jokertecken: * (asterisk) för att ersätta delar av ord - en eller flera bokstäver och ? (frågetecken) för att ersätta enskilda tecken. Sökexempel: Sven*on finner Svensson, Svenson och Svenzon eller Vi?tor finner Victor eller Viktor.
  - Om du inte vill ha med ett sökord i söket anges med ett ! (utropstecken): !Lillehammer anger att ordet Lillehammer inte ska finnas med det som söks
  - Du kan använda OR för att göra eller-sök, t ex: Tore OR Oscar. Poster som innehåller orden/namnen Tore eller Oscar visas i sökresultatet.
  - Sök efter sammanhållna sökfraser genom att sätta citationstecken (") runt söksträngen, t ex: "titeln hertig av". Poster som exakt innehåller texten "titeln hertig av", visas i sökresultatet.

 • Sök-knapparna. Klicka på Sök för att söka i samtliga indexerade egenskaper i posterna och posternas relationer. Genom att välja Sök enbart i namn, söker du enbart i fält som innehåller namn eller benämningar vilket gör det enklare att hitta enskilda individer eller platser

  Exempel: Välj att söka i Person, Skriv in sökordet Wilse* och och klicka på knappen Sök enbart i namn. Du söker då efter personnamn som börjar på Wilse i olika dataset i hela databasen.

Sökresultat och innehållslistor i dataset och mappar

Listorna visas som standard sorterade stigande på namn/benämning,

 • Visa en post. Klicka på namnet eller benämningen för att visa en posts sida.

 • Ändra status. Om du har behörighet så kan du klicka på status-ikonen för att ändra status på posten.

 • Sidnavigering. Resultatet av ett sök eller innehållet av poster i ett dataset/mapp delas upp på flera resultatsidor. Du bläddrar mellan sidor eller väljer sida genom navigationsknapparna eller genom att klicka på ett sidnummer.


 • Visa antal poster per sida. Välj antal poster som ska visas. Max är just nu satt till 500 poster per sida.


 • Välj fält att sortera på: Du kan sortera på egenskaperna: Namn, Kod, Alternativ Identitet, Käll-URI, Skapad och Senast sparad.


 • Välj hur resultatet ska sorteras: Stigande eller fallande ordning.

 • Markera alla på sidan. Du kan klicka för denna kryssruta för att välja alla poster på sidan (för att exempelvis lägga dem i en mapp). Tänk på att det enbart är poster på aktuell sida som markeras - inte hela sökresultatet. Om du ska lägga många poster i en mapp, öka antalet poster som visas på sidan och lägg poster sida för sida till mappen. Tänk även på att du kan lägga hela dataset i en mapp genom att i stället lägga själva datasetet i mappen.
  Klicka i kryssrutan för enskilda poster för att markera ett urval av poster på sidan.

 • Klicka på pil-ikonen för att få mer information om aktuell post utan att öppna den i ett eget fönster. Om du är inloggad och är behörig att redigera posten, får du även en länk för att direkt redigera posten (i samma kolumn som statusmarkeringen). Du kan även bokmärka posten genom att klicka på ikonen Bokmärk.

Visa

Du kan nu välja olika former av visning (beroende på sammanhang):

 • Listvisning i en tabell som är både sorterings- och filtreringsbar.
 • Här visas de kategorier/typer som finns i sökresultatet/listan. Klicka på en kategori för att visa poster inom kategorin.
 • Här visas en kolumnbaserad översikt över posterna i listan ordnade i bokstavsordning.
 • Hierarkisk visning är enbart tillgängligt på ett dataset som har Hierarki valt som innehållsstruktur i datasetet. Visningsalternativet presenterar innehållet i datasetet som en trädstruktur.
 • Visar datasetet som ett bildgalleri bestående av poster som visar postens första bild. Poster utan bild visas med en ikon.

Filtrera

Sökresultat och innehållet i dataset/mappar kan filtreras om du är i Visa lista:

 • Visa/dölj filter. Klicka på knappen för att visa eller dölja filterpanelen.

 • Sök inom sökresultatet. Du har samma sökbox med samma sökmöjligheter som i huvudsök (se ovan). Du söker emellertid efter poster inom ditt sökresultat, dataset eller mapp.

 • Filterknappar. Filterknapparna ger sökfacetter som gör att du direkt kan filtrera på vissa egenskaper. Vilka som visas beror på i vilket sammanhang/typ av sökresultat:
  - Klass. Filtrerar på kategorier som Person, Plats, Utställning inom sökresultatet.
  - Dataset. Filtrerar på dataset som posterna i sökresultatet förvaltas i.
  - Typ. Filtrerar på typ av post. Typfältet beror på informationskategori. För en person filtrerar exempelvis typ-knappen på egenskapen livsroll, på en term är filtret på typ av term.
  - Status. Filtrerar på posternas status. Du kan exempelvis filtrera poster som är godkända för publicering.
  - Licens. Filterar på posternas licens.
  - Poster med bild.
  Visa poster med bild Filtrerar fram poster som illustreras av en bild. Läs mer om bilder.
  - Poster med länkar från DigitaltMuseum.
  Visa poster med länkade data Filtrerar poster som har länkar från DigitaltMuseum. Läs mer om länkade data.
  - Poster med förslag.
  Visa poster med förslag Filtrerar fram poster som innehåller förslag till ändringar eller tillägg i poster. Läs mer om förslag. Visas endast om du är inloggad.
  - Poster med dialog/kommentarer.
  Visa poster med dialog Filtrerar fram poster som innehåller användardialog kring posten. Läs mer om dialog. Visas endast om du är inloggad.

 • Tidsfilter. Du kan filtrera poster som har händelser baserat på starttid (vilket motsvarar t ex etablerad, född) och sluttid (t ex nedlagd, död). Läs mer om tidsfilter

 • Bokstavsfilter. A-Ö, 0-9. Filtrerar på första bokstaven (eller siffran) i namnet/benämningen posterna i sökresultatet.

Om du är i läget Visa bilder kan du filtrera fram poster med bild.

Sökord och filter

Använda sökord och filtrerade värden visas uppe till vänster i sökresultatet. Du ser där sökord och filter som använts för att producera sökresultatet eller filtrerat posturval.

Ta bort alla filter Sökord Filtervärde

Sökord och filtrerade värden. Du tar bort tidigare sökord eller filtervärden genom att klicka på krysset bakom värdet. Sökningen körs då om automatiskt. Du kan också trycka på knappen Ta bort alla filter för att ta bort alla filtervärden och sökord.

Relatera eller referera till en post i ett redigera-formulär

När du relaterar eller refererar aktuell post till en annan post i KulturNav så söker du fram posten och väljer den från en fällbar lista.

 • Skriv två eller fler tecken för att söka.
 • Du kan använda jokertecken - * och ? när du letar efter en lämplig post att relatera till. * ersätter delar av ord och ? ersätter enskilda bokstäver. Se ovan.
 • Välj önskad post från listan.[sv]