Registrere deg [no]

Du registrerer deg som bruker i KulturNav gjennom å klikke på Logg inn/registrere øverst til høyre i vinduet eller i navigasjonstreet til venstre.

Hvis du skal bruke KulturNav gjennom ditt arbeid bør du bruke e-postadressen til din arbeidsplass når du registrerer deg.

Har du konto på DigitaltMuseum eller KulturPunkt kan du bruke den samme til å logge inn her. Du registrerer deg i en innloggingsportal som er felles for flere systemer. Følg instruksjonene på portalsiden. Du må huske å bekrefte din epostadresse gjennom å angi en kode som sendes ut til din epost.

Mottar du ikke eposten med koden så husk å sjekke spamfilteret.[no]