Ny post [sv]

Skapa en ny post eller skapa ett förslag till en ny post och skriv in dess egenskaper

Du skapar nya poster i det dataset som posten ska lagras och förvaltas i. Alla som är inloggade kan lägga förslag till nya poster. Förslagen ges i samma formulär som nya poster där endast få fält behöver fyllas i. Den kompletta uppsättningen fält nås genom att redigera posten.

Förslag Posten är ett förslag från en inloggad användare utan behörighet till datasetet i fråga.
Ny En ny post skapad av en inloggad användare som har behörighet till datasetet.

Gör så här:

 • 1) Gå till datasetet.

 • 2) Klicka på knappen eller för att skapa en ny post. Posten skapas i aktuellt dataset och är av den kategori som datasetet ska innehålla.

 • 3) Formuläret för att skapa ny post visas. Informationen som du kan skriva in är beror på vilken kategori av post som du ska skapa men det är alltid en litet urval av den viktigaste informationen som visas. Du ska i princip fylla i alla fält. Läs mer om kategorier.

 • 4) Registrera information i ett fält. Det finns en text i fältet som anger vilken information som ska skrivas in:

  Textfält som t ex Namn har oftast möjlighet att ange text på flera språk. Du fäller ner fler språkfält genom att klicka på . Läs mer om språkstöd.
  Datumfält innebär att du skriver in ett datum eller ett år i ett standardiserat datumformat. Informationen valideras och du får en markering om datumet är felaktigt. Läs mer om tid och datering.
  Listval innebär att du väljer ett värde från en rullgardinsmeny. Valen är poster i KulturNav.
  Sökval innebär att du söker fram ett värde att välja genom att skriva två eller flera tecken. Valen är andra poster i KulturNav.
  Multipla fält innebär att fältet kan upprepas och därmed fyllas i flera gånger. Du lägger till ytterligare ett fält genom att klicka på

 • 5) Du kan, samtidigt som du skriver in information, få en indikation på om du håller på att skapa en post som redan finns i KulturNav. Längst ner i formuläret så listas poster som liknar den post som du håller på att skapa. Om posten redan finns behöver du inte skapa den igen. Listan med liknande poster är ett sökresultat och du kan klicka på poster i listan för att undersöka dem närmare. Posten öppnas i en egen flik i webbläsaren.

 • 6) När du är klar med din post ska du spara den.

  Det finns tre varianter att spara en post:

  Spara & visa. Posten sparas och visas.
  Spara & stäng. Posten sparas och stängs och du återgår till datasetet - t e x för att skapa en nya post.
  Spara & fortsätt. Du sparar posten men kan fortsätta att redigera den i formuläret Redigera post.[sv]