Ny post [sv]

Skapa en ny post eller skapa ett förslag till en ny post och skriv in dess egenskaper

Du skapar nya poster i det dataset som posten ska lagras och förvaltas i. Alla som är inloggade kan lägga förslag till nya poster. Förslagen ges i samma formulär som nya poster där endast få fält behöver fyllas i. Den kompletta uppsättningen fält nås genom att redigera posten.

Förslag Posten är ett förslag från en inloggad användare utan behörighet till datasetet i fråga.
Ny En ny post skapad av en inloggad användare som har behörighet till datasetet.

Ny post (eller Föreslå post)

 • 1) Gå till datasetet.

 • 2) I verktygsraden klickar du på knappen:
  för att skapa en ny post. Posten skapas i aktuellt dataset och är av den kategori som datasetet ska innehålla. Om du inte har behörighet till datasetet som du skapar posten blir den nya posten ett förslag.

 • 3) Formuläret för att skapa ny post visas. Informationen som du kan skriva in är beror på vilken kategori av post som du ska skapa men det är alltid en litet urval av den viktigaste informationen som visas. Du ska i princip fylla i alla fält i formuläret. Läs mer om kategorier.

 • 4) Registrera information i ett fält. Det finns en text i fältet som anger vilken information som ska skrivas in:

  Textfält som t ex Namn har oftast möjlighet att ange text på flera språk. Du fäller ner fler språkfält genom att klicka på . Läs mer om språkstöd.
  Datumfält innebär att du skriver in ett datum eller ett år i ett standardiserat datumformat. Informationen valideras och du får en markering om datumet är felaktigt. Läs mer om tid och datering.
  Listval innebär att du väljer ett värde från en rullgardinsmeny. Valen är poster i KulturNav.
  Sökval innebär att du söker fram ett värde att välja genom att skriva två eller flera tecken. Valen är andra poster i KulturNav.
  Multipla fält innebär att fältet kan upprepas och därmed fyllas i flera gånger. Du lägger till ytterligare ett fält genom att klicka på

 • 5) Du kan, samtidigt som du skriver in information, få en indikation på om du håller på att skapa en post som redan finns i KulturNav. Till höger i formuläret så listas poster som liknar den post som du håller på att skapa. Om posten redan finns behöver du inte skapa den igen. Du kan klicka på poster i listan för att undersöka dem närmare. Posten öppnas då i en egen flik i webbläsaren.

 • 6) När du är klar med din post ska du spara den.

  Det finns tre varianter att spara en post:

  Spara & visa. Posten sparas och visas.
  Spara & stäng. Posten sparas och stängs och du återgår till datasetet - t e x för att skapa en nya post.
  Spara & fortsätt. Du sparar posten men kan fortsätta att redigera den i formuläret Redigera post.

Importera en ny post

Du kan i vissa lägen skapa grunden för en ny post genom att importera rådata från en extern tjänst. Just nu har vi kopplingar till VIAF.org, Svenska ämnesord (LIBRIS), Getty Art & Architecture Thesaurus (Getty AAT) och GeoNames.org. Se en översikt över stöd för externa tjänster

Klicka på knappen i verktygsraden och sök sedan fram en extern post att hämta in information från. Posten bör sedan redigeras så att den följer uppsatta kriterier för innehåll och kvalitet som gäller i datasetet. Var noga med att verifiera att det är rätt post som du importerar. Mer information om en vald extern post visas under listan.

Om du importerar en term väljer du först från vilken källa du vill importera. Just nu:

 • Svenska ämnesord (SAO) från LIBRIS, Kungl. Biblioteket
 • Getty AAT från Getty Research Institute

Skapa en ny post i samband med en relation

Du kan i vissa lägen och på vissa egenskaper skapa en ny post i samband med redigering av en relation. Det kan till exempel röra sig om en ny övergripande term i samband med att du skapar en term.

Klicka på knappen Lägg till och välj sedan Ny post: [Kategori]

Den nya posten skapas sedan enligt samma princip som ovan. Den nya posten läggs automatiskt i aktuellt dataset.

Lägg till poster från andra tjänster i samband med en relation

Du kan även lägga till poster från andra tjänster i samband med en relation. Läs mer om importerade poster från andra tjänster.[sv]