Skapa en ny mapp [sv]

Den här sidan innehåller instruktioner hur du skapar mappar, dvs ditt eget urval av information ur KulturNav till dina egna listor:

 • Skapa en ny mapp
 • Skapa en abonnemangsmapp för din Primus-databas
 • Skapa en delad mapp
 • Skapa en mapp som hämtar ett helt klassifikationssystem till Primus

Se en video (2 min 28 sek) som visar hur du gör en abonnemangsmapp


Gör så här för att skapa en mapp

Gör ditt urval av vad som ska ligga i mappen:

 • 1) Sök efter poster eller lista och filtrera fram poster i ett dataset. Läs mer om att söka och filtrera.

 • 2) Markera poster i ett sökresultat eller en listning genom att du markerar en och en i checkboxarna eller alla på en sida i checkboxen överst i tabellen.

 • 3) Du kan även lägga en enskild post eller ett helt dataset i en mapp. Alla dess poster kommer då med in i mappen. Detta gör du genom att gå till postens eller datasetets sida och där under menyknappen välja Lägg i mapp.

 • 4) Klicka på menyknappen.

 • 5) Välj alternativet Lägg i mapp

 • 6) och välj Ny mapp.

 • 7) Skriv in mappens Namn

 • 8) Välj typ från listan. Typen administrationsmapp är förvalt.

 • 9) Spara och visa mappen genom att klicka på knappen OK för att spara mappen och fortsätta eller OK (Visa mapp) för att beskriva mappen ytterligare. Du sparar dina ändringar genom att klicka på:

  Det finns tre varianter att spara ett dataset:

  - Spara & visa. Mappen sparas och visas.
  - Spara & stäng. Mappen sparas och stängs och du återgår till datasetet - t e x för att skapa en nya post.
  - Spara & fortsätt. Du sparar mappen men kan fortsätta att redigera den i formuläret.

 • 10) Nu kan du fortsätta att fylla på med poster och dataset i mappen till du är nöjd med ditt urval.

Skapa en abonnemangsmapp för din Primus-databas

Du kan prenumerera på data från KulturNav i Primus genom att koppla en mapp till din organisation och till en lista i Primus. Se en kort video om hur du gör.

Gör så här för att skapa en abonnemangsmapp

Gör ditt urval av vad som ska ligga i mappen:

 • 1-3) Följ instruktionerna ovan.
 • 4) Klicka på funktionsmenyn.
 • 5) Välj alternativet Lägg i mapp
 • 6) och välj Ny abonnemangsmapp.
 • 7) Ge mappens ett Namn som gör att du kan skilja ut den från andra mappar när du ska hämta den till Primus.
 • 8) Välj Extern systemlista. Välj vilken lista som posterna i mappen ska läsas ner till i Primus. Listorna hämtas från datasetet Systemlistor. De som används oftast ligger överst.
 • 9) Välj Ansvarig förvaltare. Anger till vilket museum/databas som mappen ska läsas. Välj önskad organisation (från organisationer som förvaltar dataset i KulturNav).
 • 10) Spara och visa mappen genom att klicka på knappen OK för att spara mappen och fortsätta eller OK (Visa mapp) för att beskriva mappen ytterligare.
 • 11) Nu kan du fortsätta att fylla på med poster och dataset i mappen till du är nöjd med ditt urval.

Skapa en delad mapp

Du kan hämta data från KulturNav till Primus genom att använda information i en delad mapp. Den delade mappen lägger till data i en viss lista.

Gör så här för att skapa en delad mapp

Gör ditt urval av vad som ska ligga i mappen:

 • 1-3) Följ instruktionerna ovan.
 • 4) Klicka på funktionsmenyn.
 • 5) Välj alternativet Lägg i mapp
 • 6) och välj Ny delad mapp.
 • 7) Ge mappens ett Namn som gör att du kan skilja ut den från andra mappar när du ska hämta den till Primus.
 • 8) Välj Extern systemlista. Välj vilken lista som posterna i mappen ska läsas ner till i Primus. Listorna hämtas från datasetet Systemlistor. De som används oftast ligger överst.
 • 9) Spara och visa mappen genom att klicka på knappen OK för att spara mappen och fortsätta eller OK (Visa mapp) för att beskriva mappen ytterligare.
 • 10) Nu kan du fortsätta att fylla på med poster och dataset i mappen till du är nöjd med ditt urval.

Skapa en mapp som hämtar ett helt klassifikationssystem till Primus

Du kan hämta ett hel klassifikationssystem med dess innehåll till din Primus-databas. Mappen måste vara kopplad till en Primus-lista, din databas och ha en kod som används som ett profix i Primus.

Gör så här för att skapa en mapp med ett helt klassifikationssystem:

 • 1-10) Skapa en abonnemangsmapp enligt instruktionerna ovan.

 • 11) Spara och visa mappen genom att klicka på OK (Visa mapp) för visa mappen.

 • 12). Redigera mappen genom att klicka på Funktionsmenyn och sedan Redigera.

 • 13). Ange en kod för klassifikationssystemet under panelen Administrativt i redigeringsformuläret. Primus använder koden som ett prefix för alla klassifikationer. Kod är obligatorisk information för klassifikationer.

 • 14). Du sparar sedan dina ändringar genom att klicka på:

  Det finns tre varianter att spara ett dataset:

  - Spara & visa. Mappen sparas och visas.
  - Spara & stäng. Mappen sparas och stängs och du återgår till datasetet - t e x för att skapa en nya post.
  - Spara & fortsätt. Du sparar mappen men kan fortsätta att redigera den i formuläret.

 • 15) Nu kan du fortsätta att fylla på med poster och dataset i mappen till du är nöjd med ditt urval.[sv]