Redigera flera poster på en gång - metaoperationer [sv]

Om du har behörighet att ändra i poster i datasetet kan du redigera vissa egenskaper på flera poster samtidigt. Vi kallar funktionen metaoperationer och du hittar den under funktionsmenyn på ett dataset eller en Mapp.

Just nu kan du ändra tre egenskaper:

 • Ersätt status. Sätter status på samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. Välj önskad status från listan.
 • Ersätt licens. Sätter licens på samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. Välj önskad licens från listan.
 • Lägg till fält. Funktionen lägger till information i form av ett urval av möjliga fält till samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. För textfält och fält som endast har ett värde skrivs befintlig information över. För fält som kan lagra flera värden läggs värden till.

Funktionen Lägg till fält är kraftfull och kan förändra många egenskaper i många poster på en gång. Funktionen kräver därför viss eftertanke och omsorg när du väljer ut de poster som ska ändras. Det finns ingen möjlighet att ångra en genomförd metaoperation.

I ett dataset arbetar du bara med markerade poster och när det gäller mappar gäller metaoperationen en eller flera markerade poster i mappen eller hela mappen. Utan markering av poster i mappen påverkas m a o samtliga poster i mappen av vald metaoperation. Använd funktionen med eftertanke. Det finns inget sätt att ångra dig efter metaoperationen är utförd.

Gör så här (dataset):

 1. Markera de poster du önskar ändra.

 2. Klicka på Funktionsmeny | Metaoperationer:

 3. Välj metaoperation från listan, dvs vilken egenskap du vill köra metaoperationen på.

  • Ersätt status. Sätter status på samtliga markerade poster.
  • Ersätt licens. Sätter licens på samtliga markerade poster.
  • Lägg till fält. Lägger till fält på samtliga markerade poster.
    
 4. En dialogbox öppnas där du väljer värde att skriva i egenskapen. Om du valt metaoperationen Lägg till fält får du tillgång till ett registreringsformulär där alla ifyllda fält läggs till på posterna. Funktionen lägger till information på posterna. Observera att för textfält och fält som endast har ett värde skrivs befintlig information över. För fält som kan lagra flera värden läggs värden till.
   

 5. Klicka sedan på OK för att genomföra operationen eller Avbryt för att avbryta.

 6. Du får därefter en kort rapport hur operationen utförts och hur många poster som ändrats eller inte ändrats. För Lägg till fält får du även vilka egenskaper som påverkats.

Gör så här (mapp)

Om du vill göra mer komplexa urval av poster som du ska köra metaoperationer på så kan du samla dem i en mapp.

 1. Gå till mappen. Du hittar dina mappar på din sida.

 2. Om du bara vill köra metaoperationen på ett urval av posterna så markerar du de poster du önskar ändra. Annars så körs operationen på samtliga poster i mappen.

 3. Klicka på Funktionsmeny | Metaoperationer:

 4. Välj metaoperation från listan, dvs vilken egenskap du vill köra metaoperationen på.

  • Ersätt status. Sätter status på samtliga (markerade) poster.
  • Ersätt licens. Sätter licens på samtliga (markerade) poster.
  • Lägg till fält. Lägger till fält på samtliga (markerade) poster. Du styr vilken informationskategori i mappen som påverkas av metaoperationen med fältet Fakta | Innehåll. Om inte Innehållsinställningen är satt på mappen, har du enbart tillgång till att ändra generella fält.
    
 5. En dialogbox öppnas där du väljer värde att skriva i egenskapen. Om du valt metaoperationen Lägg till fält får du tillgång till ett registreringsformulär där alla ifyllda fält läggs till på posterna. Funktionen lägger till information på posterna. Observera att för textfält och fält som endast har ett värde skrivs befintlig information över. För fält som kan lagra flera värden läggs värden till.
   

 6. Klicka sedan på OK för att genomföra operationen eller Avbryt för att avbryta.

 7. Du får därefter en kort rapport hur operationen utförts och hur många poster som ändrats eller inte ändrats. För Lägg till fält får du även vilka egenskaper som påverkats.[sv]