Redigera flera poster på en gång - metaoperationer [sv]

Om du har behörighet att ändra i poster i datasetet kan du redigera vissa egenskaper på flera poster samtidigt. Vi kallar funktionen metaoperationer och du hittar den under funktionsmenyn på ett dataset eller en Mapp.

Just nu kan du ändra två egenskaper:

 • Ersätt status. Sätter status på samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. Välj önskad status från listan.
 • Ersätt licens. Sätter licens på samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. Välj önskad licens från listan.

I ett dataset arbetar du bara med markerade poster och när det gäller mappar gäller metaoperationen en eller flera markerade poster i mappen eller hela mappen. Utan markering av poster i mappen påverkas m a o samtliga poster i mappen av vald metaoperation. Använd funktionen med eftertanke. Det finns inget sätt att ångra dig efter metaoperationen är utförd.

Gör så här (dataset):

 1. Markera de poster du önskar ändra.

 2. Klicka på Funktionsmeny | *Metaoperationer:

 3. Välj metaoperation från listan, dvs vilken egenskap du vill köra metaoperationen på.

  • Ersätt status. Sätter status på samtliga markerade poster.
  • Ersätt licens. Sätter licens på samtliga markerade poster.
 4. En dialogbox öppnas där du väljer värde att skriva i egenskapen.

 5. Klicka sedan på OK för att genomföra operationen eller Avbryt för att avbryta.

 6. Du får en rapport hur operationen utförts och hur många poster som ändrats eller inte ändrats.

Gör så här (mapp)

Om du vill göra mer komplexa urval av poster som du ska köra metaoperationer på så kan du samla dem i en mapp.

 1. Gå till mappen. Du hittar dina mappar på din sida.

 2. Om du bara vill köra metaoperationen på ett urval av posterna så markerar du de poster du önskar ändra. Annars så körs operationen på samtliga poster i mappen.

 3. Klicka på Funktionsmeny | *Metaoperationer:

 4. Välj metaoperation från listan, dvs vilken egenskap du vill köra metaoperationen på.

  • Ersätt status. Sätter status på samtliga (markerade) poster.
  • Ersätt licens. Sätter licens på samtliga (markerade) poster.
 5. En dialogbox öppnas där du väljer värde att skriva i egenskapen.

 6. Klicka sedan på OK för att genomföra operationen eller Avbryt för att avbryta.

 7. Du får en rapport hur operationen utförts och hur många poster som ändrats eller inte ändrats.[sv]