Användargränssnitt [sv]

Sidhuvud

Huvudsök - sök i hela KulturNav

 • Sök i:. Välj sökavgränsning i form av en kategori av information att söka inom. Kategorierna är t.ex. Person, Term, Plats eller Händelse. Om du inte väljer något söker du i hela databasen.

 • Söktext. Ange sökord (ett eller flera). Du kan använda jokertecken: * (asterisk) för att ersätta delar av ord - en eller flera bokstäver och ? (frågetecken) för att ersätta enskilda tecken. Sökexempel: Sven*on finner Svensson, Svenson och Svenzon eller Vi?tor finner Victor eller Viktor.

 • Sök-knapparna. Klicka på Sök för att söka i samtliga indexerade egenskaper i posterna och posternas relationer. Genom att välja Sök enbart i namn, söker du enbart i fält som innehåller namn eller benämningar vilket gör det enklare att hitta enskilda individer eller platser

  Exempel: Välj att söka i Person, Skriv in sökordet Wilse* och och klicka på knappen Sök enbart i namn. Du söker då efter personnamn som börjar på Wilse i olika dataset i hela databasen.

 • Läs mer om att söka och filtrera i KulturNav.

Webbplatsspråk

Välj webbplatsspråk genom att klicka på önskad flagga i listan: Norska bokmål, svenska, finska eller engelska.

 • Menyer, navigation och andra delar av webbsidan visas på valt webbplatsspråk.
 • Postens innehåll visas på valt språk om detta språk är tillgängligt bland postens egenskaper.
 • Läs mer om språkstöd i webbplats och innehåll i KulturNav.

Inloggning

 • Logga in. Logga in i KulturNav. En inloggad användare kan bidra med innehåll i de datset som användaren har behörighet att arbete. Användaren kan även komma med förslag till rättningar och nya poster i hela databasen. Läs mer om behörighet och rättigheter i KulturNav.
 • Logga ut. Loggar ut dig ur KulturNav.

Navigationsträdet

Navigationsträdet ger dig möjlighet att navigera bland informationen i KulturNav, t ex dataset eller projekt i KulturNav samt nå dina sidor och andra funktioner i systemet.

Du kan se information uppdelad på flera sätt:

 • Per projekt. Navigera bland [innehållsprojekt]/info/project) och se de dataset som projektet arbetar i.
 • Per kategori. Navigera efter kategorier. Varje informationskategori i KulturNav har ett fält som styr kategoriseringen. För en person är det t ex fältet Livsroll.
 • Per dataset. Här redovisas de dataset som innehåller informationen - posterna. Dataseten är KulturNavs "tabeller".
 • Per datasetförvaltande organisation. Se vilka organisationer som förvaltar vilka dataset. Läs mer om datasetförvaltare.
 • Din information. Här finner du som är inloggad din information och ditt användarkonto - Min sida.

Läs mer om navigation i trädet.

Visningssidan (post och dataset)

Menyknappen - funktionsmenyn

Menyknappen högt till höger på visningssidan är enbart tillgänglig för inloggade användare. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på din behörighet för aktuell sida som kan vara ett dataset, en mapp eller en post, t ex en person eller term.

Några exempel på funktioner i menyn:

Anmäl intresse för att hjälpa till att bygga upp och förvalta datasetet. Ett meddelande skickas till administratören för datasetet som sedan tar ställning till vilken roll du kan spela. Läs mer om funktionen.
Bokmärk posten och lägg den direkt i din bokmärkeslista. Läs mer om bokmärken i KulturNav.
Lägg i mapp. Läs mer om mappar i KulturNav.
Redigera Redigera posten/datasetet/mappen. Detta alternativ är enbart tillgänglig för dig som har behörighet att redigera posten. Läs mer om redigering av poster.
Redigera flera poster på en gång i ett dataset eller mapp - metaoperationer. Detta alternativ är enbart tillgänglig för dig som har behörighet att redigera posten. Läs mer om metaoperationer.
Exportera aktuellt dataset som en teckenseparerad exportfil (CSV) som kan öppnas i t ex MS Excel. Detta alternativ är tillgängligt för alla inloggade användare. Läs mer om att exportera information

Läs mer om funktionsmenyn.

Information i objektets huvud (post)

 • Bild. Visar en eller flera bilder som illustrerar objektet. Läs mer om bilder i KulturNav.
 • Status. Visar objektets status, t ex om en post är publicerad. Läs mer om status i KulturNav.
 • Visa språk. Visa olika språkversioner av objektets egenskaper. Läs mer om språkhantering i KulturNav.
 • URI. Objektets unika internet-identitet.
 • Visa länkad data. Visa olika maskinrepresentationer av objektets information.

Flikar

 • Innehåll (Dataset). Visar ett datasets innehåll i form av poster. Innehållet listas och fungerar precis som ett sökresultat. Posterna listas på flera sidor där du kan bläddra mellan sidorna för att se flera poster. Du har möjligheter att söka och filtrera datasetet. Läs mer om sök- och filtreringsmöjligheter i KulturNav. Om datasetet är hierarkiskt så visas datasetet som de översta nivåerna i hierarkin i ett navigerbart träd.
 • Fakta. Visar information och fakta om aktuellt dataset eller post.
 • Länkad data (Post). Sidan visar information som länkar till aktuell post. Det finns två former av länkar:
  Länkar från KulturNav. Poster som är relaterade till aktuell post i KulturNavs databas. Posterna listas i en tabell som fungerar på samma sätt som ett sökresultat.
  Länkar från DigitaltMuseum. Poster i Primus/DigitaltMuseum som länkar till aktuell post. Läs mer om länkar från Primus/DigitaltMuseum.
 • Administrativt. Här visas administrativ information om datasetet eller posten.
 • Historik (Post). Visar redigeringshistorik. Du kan se postens innehåll vid olika tidpunkter genom att klicka på datumlänken under historiken.
 • Karta (Plats). Visar platsens läge på en karta och platsen har en registrerad koordinat.
 • Statistik (Post och dataset). Visar statistik om posten eller datasetet.
 • Rättigheter (Dataset). Gör det möjligt för en administratör att styra datasetets behörighet och vilksa användare som ska ha vilka rättighet. Läs mer om rättigheter här.

Ändringsförslag

Under faktafliken finns möjlighet att föreslå ändringar och tillägg i postens innehåll. Du ska vara inloggad för att lämna ändringsförslag.

Logga in/registrera dig för att föreslå ändringar och tillägg Logga in/registrera dig för att föreslå ändringar och tillägg - ändringsförslag - i posten.
Välj vilken egenskap du vill lämna förslag i. Läs mer om ändringsförslag.
Du kan även föreslå ändringar genom att klicka på pennikonen framför ett egenskap.  

Sidfoten

Sidfoten innehåller länkar:

 • Versionsnummer som visar vilken version av KulturNav som du arbetar i och systemets versionshistorik
 • Om KulturNav med grundläggande information om KulturNav.
 • Kontakt med kontaktuppgift till oss som utvecklar KulturNav.
 • API. Teknisk information om hur du använder KulturNavs programmeringsgränssnitt.
 • Teknik. Information om med vilken teknik KulturNav är utvecklad.
 • Hjälp. Öppnar en innehållsförteckning till KulturNavs hjälpsystem.[sv]