Om poster, dataset och mappar [sv]

Det finns tre olika sorters objekt som du som användare kan skapa och hantera i KulturNav:

  • Post - en enskild aktör (som en person, en organisation eller ett fartyg), ett namngivet objekt, en term, en plats eller ett tidsintervall (som en händelse eller en period).
  • Dataset - listor eller "tabeller" som innehåller poster och ger posterna ett sammanhang.
  • Mapp - ditt urval av poster (eller hela dataset) som du enkelt kan skapa själv för att hålla ordning, att-göra-listor eller använda för att hämta ett urval data till ditt samlingsförvaltningssystem.

Poster

En post är en enskild resurs:

Varje post har en egen sida och hör hemma i ett dataset. Posterna får genom datasetet sina rättighetsinställningar som avgör vem som får se opublicerade poster, ändra i poster och skapa nya poster etc. Det finns två sorters poster:

  • Poster som förvaltas i KulturNav. Originalinformationen (masterdata) förvaltas i KulturNav och det är här som alla ändringar och tillägg genomförs. KulturNav delar ut identiteter till dessa poster.
  • Platshållare. Poster som förvaltas i andra system och är inlästa till KulturNav. Det kan t ex vara en term från en internationell standard eller person från auktoritetsystem hos ett bibliotek. Posterna är därigenom tillgängliga att använda i dina tillämpningar, men alla ändringar och tillägg genomförs i ursprungssystemet. Posten håller därmed en plats för en originalpost i ett annat system. Platshållare kan inte redigeras i KulturNav. Ändringarna i originalposten kan i de flesta fall läsas in genom en levande länk mellan platshållaren och originalposten.

Läs mer om poster.

Dataset

Ett dataset är en lista som innehåller poster som hör ihop på något sätt - antingen ämnes-/användningsmässigt eller förvaltnings-/behörighetsmässigt.

  • När det gäller termer (och i viss mån händelser, perioder och platser) är datasetet ofta ett sammanhang och en avgränsning för en viss sorts termer. Materialtermer hanteras i ett dataset och tekniktermer i ett annat. Ett klassifikationssystem som Outline hanteras i ett och samma dataset. Själva datasetet ger termerna ett sammanhang och termerna i datasetet bildar en begreppsmässig helhet kring ett visst ämnesområde.
  • När det gäller aktörer så fungerar dataseten som virtuella "tabeller" i databasen och skapar delmängder av hanterbara auktoritetsposter som har olika förvaltare. Detta gäller till viss del även platser och tidsintervall.
  • I båda fallen är datasetet grunden för behörighetshanteringen i KulturNav. Datasetet har en administratör som ofta har ett ansvar delegerat från en förvaltande organisation. Administratören styr vilka andra användare som har rättigheter att redigera datasetet och skapa nya poster eller se opublicerade poster och kanske kunna hjälpa till med kontroller. Läs mer om behörighet och rättigheter.

Läs mer om dataset.

Mappar

Mappar är dina egna listor med ditt eget urval av poster i KulturNav. Mappar kan exempelvis innehålla de poster som du planerar att arbeta med - kvalitetshöja, rätta eller kanske publicera. Mappar kan också innehålla dina sammanställningar av poster som du vill dela med dig av till andra.

Läs mer om mappar.[sv]