Min side [no]

Min side er din egen side der du håndterer din konto i KulturNav og din brukerprofil. Det er også her du får overblikk over ditt arbeid i KulturNav og du finner også en liste over det du har å gjøre samt tilgang til dine mapper och bokmerker.

Din brukerprofil

Det arbeidet du utfører i KulturNav havner i KulturNav under ditt navn og en del av informasjonen om deg i din profil er tilgjengelig å se for alle. Gjennom ditt arbeid i KulturNav en del av datasettenes historikk og autoritet. Du redigerer din profil gjennom å klikke på menyknappen oppe til høyre på din side. Din profil redigeres på samme måte som andre typer informasjon i KulturNav.

Fakta

 • Fornavn Etternavn. Angi ditt fornavn og etternavn. Det er viktig at de som validerer informasjonen du har arbeidet med eller er ansvarlig for informasjonen i databasen. Bruk ditt eget navn, ikke arbeid under pseudonym.
 • Beskrivelse. Hvis du ønsker det kan du skrive en tekst som beskrive deg selv. Teksten kan finnes på flere språk. Du kan formatere tekst med Markdown.
 • Nettsider. Angi nettsider som er koblet til deg eller din virksomhet, for eksempel til din egen eller arbeidets nettside. Angi URL (inkludert http://) og lenketekst. Lenketeksten er språktilpasset.
 • Tagger. Hvis du vil kan du «tagge» deg selv gjennom å søke frem og velge poster, for eksempel emneord eller steder i KulturNav som beskriver deg selv og dine interesser. Du kan ha mange tagger.

Obs: feltet brukernavn brukes for spesifikke kontotyper og kan ikke redigeres. Du kan ikke redigere din epostadresse fordi det er ditt brukernavn. . Les mer om hvordan bytte epostadresse.

Bilder

 • Laste opp et fotografi av deg selv eller en avatar om du tilhører den generasjonen. Les mer om bilder her..

Flere funksjoner

Du administrerer innloggingsrelatert informasjon koblet til din konto gjennom å klikke på funksjonsmenyen og velge Administrere konto.

Ditt overblikk i KulturNav

Du får overblikk over arbeidet ditt og dine oppgaver i KulturNav gjennom innholdet som ligger bak flikene:

Aktivitet

I denne tabben finner du redigeringsloggen over hva du har gjort i KulturNav slik at det siste du gjorde ligger først.

Forslag

I denne tabben finner du de forslagene du har lagt på andre datasett enn de du selv har rettigheter til. Forslagene her er ordnet slik at det siste som du har foreslått ligger først.

Å gjøre

Her finner du en liste over de arbeidsoppgavene du har nyttet til de datasettene du har rettigheter til. Her listes forslag på nye poster (status forslag), nye poster som skapes av brukere med rettigheter i datasettet (status Ny) samt endringsforslag på poster. Forslag er ordnet slik at det siste og mest aktuelle ligger øverst.

Bokmerker – Mine bokmerker

Bokmerker er ditt hurtigvalg av poster som ønsker å holde et øye med. Du kan redigere dine poster gjennom å klikke på menyvalget Håndtere bokmerker i i funksjonsmenyen. Da åpnes dine bokmerker i en mappesom du kan redigere på vanlig måte.

Gjør på denne måten for å fjerne bokmerket på en post:

 • 1) Ta vekk avhukinga i boksen foran posten du vil fjerne fra bokmerkene.
 • 2) Klikk på funksjonsmenyen og velg alternativet slett fra mappe.

Datasett

Her listes de datasettene du har rettigheter til å arbeide i.

Mapper

Her listes dine mapper og de mappene du har rettigheter til å arbeide i.

Hva er i din brukerprofil er synlig for andre?

Informasjonen om deg spres ikke ukontrollerbart. En del av informasjonen er i midlertidig tilgjengelig som en del av informasjonshistorikken:

Dette kan alle se

Dette er din offentlig profil:

 • Ditt navn.
 • Beskrivelse. Den teksten der du beskriver deg selv.
 • Webblänkar. Dine weblenker, f.eks til din egen eller arbeidets nettside.
 • Tagger . Dine yrkes- eller interesseområder i form av koblinger til poster i KulturNav.
 • Fotografi. Det portrettbildet som du har lastet opp til din brukerkonto.
 • Tilhørighet til en organisasjon. Hvis du gjennom din stilling er koblet til en organisasjon. Dette settes a systemadministratoren i KulturNav (du kan ikke redigere dette selv) og baserer seg på domene i din epostadresse. Bytter du stilling så si i fra til kulturnavn@kulturit.no[no]