Redigera en post [sv]

Redigera en ny post och ändra eller lägg till egenskaper

Du måste ha behörighet att ändra i ett dataset för att kunna redigera direkt i en post (i rollen av redaktör eller administratör i datasetet). Om du inte har rättigheter kan du föreslå ändringar i poster.

Gör så här:

 • 1) Gå till posten och visa dess sida. Du kan exempelvis söka fram den eller filtrera fram den i ett dataset. Läs mer om att söka och filtrera.

 • 2) Klicka på meny-knappen uppe till höger i sidan och välj sedan alternativet Redigera.

 • 3) Formuläret för att redigera en post visas. Informationen som du kan redigera är uppdelad på ett antal paneler. Vilka paneler som är tillgängliga beror på vilken kategori som skapas. En faktapanel finns i alla kategorier. Läs mer om kategorier.

 • 4) Välj panel genom att klicka på en rubrik i formulärets huvud eller bläddra nedåt på sidan. Panelerna är stängda och öppnas genom att du klickar på dess rubrik. Du kan redigera information under flera paneler på en gång utan att spara posten.

 • 5) Redigera information i ett fält. Det finns en text i fältet som anger vilken information som fältet ska innehålla:

 • Textfält som t ex Namn har oftast möjlighet att ange text på flera språk. Du fäller ner fler språkfält genom att klicka på . Läs mer om språkstöd.

 • Stora textfält finns där du förväntas ange längre texter. du kan ändra storlek på textrutan genom att dra i rutans högra hörn om du vill se mer text.

 • Datumfält innebär att du skriver in ett datum eller ett år i ett standardiserat datumformat. Informationen valideras och du får en markering om datumet är felaktigt. Läs mer om tid och datering.

 • Händelsefält och sammansatta fält som t ex födelse är fält som har en huvuduppgift (t ex födelsedatum). Vill du har tillgång till att redigera mer information om händelsen fäller du ner fält genom att klicka på knappen Mer
  Du får då möjlighet att ange ett tidsintervall, datumkommentar, platsinformation mm. Läs mer om de olika händelserna under respektive informationskategori.

 • Listval innebär att du väljer ett värde från en rullgardinsmeny. Valen är poster i KulturNav.

 • Sökval innebär att du söker fram ett värde att välja genom att skriva två eller flera tecken. Valen är andra poster i KulturNav. Om du saknar en post att länka till kan du i vissa lägen lägga till en post med funktionen Lägg till . Just nu kan du lägga till aktörer, personer, organisationer och platser. Läs mer om funktionen Lägg till.

 • Länkfält är fält som ska innehålla en webbadress (URL) eller en internetidentitet (URI). Dessa länkar ska inledas med http:// (eller i förekommande fall https://)

 • Multipla fält innebär att fältet kan upprepas och därmed fyllas i flera gånger. Du lägger till ytterligare ett fält genom att klicka på

 • Bilder. Under fliken bild kan du lägga in bilder i din post. Läs mer om bilder.

 • Licens. Under fliken licens ska du ange licens på din post. Läs mer om licenser.

 • 6) De egenskaper som visas under panelerna är de som innehåller information sedan tidigare. Du kan lägga till fler fält under aktuell flik genom att klicka på +-knappen uppe till höger i panelen och välja fält i listan. Vilka fält som är tillgängliga beror på vilken kategori av information som du ska skapa och vilken flik du är i.

 • 7) Du kan ta bort information från egenskaper i posten:
  Textfält markera och radera texten. Radera i språkfält genom att klicka på och radera i språkfälten. Läs mer om språkstöd.
  Stora textfält radera texten.
  Datumfält radera datumet.
  Händelsefält och sammansatta fält. Du kan radera hela händelsen genom att klicka på radera-knappen .
  Vill du radera från ett enskilt fält i händelsen fäller du ner fält genom att klicka på .
  Listval du raderar ett fält genom att klicka på radera-knappen .
  Sökval du raderar ett fält genom att klicka på radera-knappen .
  Länkfält du raderar ett fält genom att klicka på radera-knappen .
  Multipla fält du raderar ett fält genom att klicka på radera-knappen .

 • 7) Du kan sedan gå vidare till nästa panel och redigera eller lägga till information.

 • 8) När du är klar med redigeringen av din post ska du spara den.

  Det finns tre varianter att spara en post:

  Spara & visa. Posten sparas och visas.
  Spara & stäng. Posten sparas och stängs och du återgår till datasetet - t e x för att skapa en nya post.
  Spara & fortsätt. Du sparar posten men kan fortsätta att redigera den i formuläret.[sv]