Särskiljning - samma namn/term - olika betydelse [sv]

Särskiljning innebär metoder att att skilja poster med samma namn/benämning men olika betydelser. Exempel är termen Fil som kan betyda en mejeriprodukt, ett körfält på en väg, ett verktyg eller en lagringsstruktur/datamängd på en dator.

KulturNav försöker göra det enkelt att särskilja poster med olika betydelser genom att lägga till ytterligare egenskaper från posten automatiskt när posten befinner sig i dataset, mappar, sökresultat eller listor där posten kan väljas.

Termer, stilar och taxa

Grundregel för särskiljande information på termer:

 1. Särskiljning hämtas från en övergripande, bredare term, exempelvis: Fil < Mejeriprodukt. Om denna saknas visas:
 2. Särskiljning hämtas från termens definition [hur mycket], exempelvis: Fil : Syrad mjölkprodukt, t ex filmjölk. Om denna saknas visas:
 3. Särskiljning hämtas från en alternativ benämning [hur mycket], exempelvis Fil. / Filosofie.

Aktörer

 • Personer. Särskiljning hämtas genom födelse- och dödsår.
 • Organisationer. Särskiljning hämtas genom egenskapen signum.
 • Namngivna djur. Särskiljning hämtas genom födelse- och dödsår.
 • Fartyg. Särskiljning ....

Platser

 • Platser.
 • Platsobjekt.

Tidsintervall

 • Händelser.
 • Utställningar.
 • Perioder. [sv]