Dialog rund tposter [no]

Under fliken Dialog kan du diskutere innholdet i en post eller ha dialog om endringsforlsaget. Denne funksjonen er åpen for alle som er innloggede og innholdet vises kun for disse.

Du kan f. eks:

 • Kommentere eller diskutere postens innehold
 • Foreslå forbedringer på det du ikke kan fore slå direkte i en post, f. eks fotografier som illusterer posten.
 • Ha dialog om forslag som har kommet inn, f. eks stille oppfølgingsspørsmål til brukeren som har foreslått noe.
 • Diskutere mulige dubletter eller kvalitetsspørsmål.
 • Lagre informasjon om posten som har kommet inn via andra kanaler, f. eks via epost.

Fargekoding av dialog

Forekommer det dialog på en post markers den med en gul rund markør. 

 • Markøren synes i søkeresultat og lister (datasett, mapper). Du kan klikke på markøren for å komme rett til dialogen.
 • En markør på fliken indikerer at det finnes dialog på posten.
 • Du kan filtrere frem poster med dialog i datasett, mapper og søkeresultat gjennom å filtrere/trykke på knappen Vis poster med dialog  .

Bli med i dialogen

Slik gjør du for å opprette et dialoginnlegg:

 1. Klikk på fliken Dialog når du står i postens visningsmodus.
 2. Trykk i boksen og skriv din melding.
 3. Du kan sende en melding til en bruker ved å søke frem brukres navn og legge den til i Beskjed til. Brukren får da automatisk en epost om din melding. Vil du sende beskjed til flere brukere trykker du på og legger til en ny mottaker.
 4. Lagre din beskjed ved å klikke på knappen.

Håndtere dialog

Hvis du er administrator i et data sett kan du slette et dialoginnlegg. Klikk på knappen slett .[no]