Automatisk länkkontroll [sv]

I samband med att en post visas av en användare som har behörighet att ändra posten genomförs en automatisk kontroll av länkar som finns i posten.

KulturNav kontrollerar om en URL svarar på anrop eller inte och vidare om en länk-URI svarar, om den är en LOD-länk (till data i RDF-format) och även om typen av post i KulturNav stämmer överens med den länkade resursens typ (er), dvs om posterna är av samma sort, t ex av typen Person.

Resultatet av kontrollen visas i form av ikoner framför länken:

  1.    Länken kontrolleras.
  2.    Länken är OK efter kontroll.
  3.    LOD-länken kan behöva att kontrolleras ytterligare. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.
  4.    Det är ett möjligt problem med en LOD-länk som du kontrollera närmare. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.
  5.    Det är problem med en URL/URI vid kontroll. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.

Förstå och åtgärda fel och varningar

En signal om ett fel eller en varning behöver inte vara ett allvarligt problem. Se det som en signal om att vara uppmärksam och kontrollera status-texten när du för muspekaren över ikonen.

Det är status 3, 4 och 5 som kräver extra kontroll:

3. Kontrollera RDF-typ

Här är det en matchande LOD-länk som pekar på en extern resurs. Vi ser att det är en LOD-länk (resursen returnerar data i RDF-format), men länken är av en posttyp som måste kontrolleras. Observera att denna kontroll är beroende av att KulturNavs modell är ihopkopplad med det externa systemets informationsmodell - länken behöver därför inte alltid åtgärdas.

4. Kontrollera RDF

Här pekar LOD-länken på en resurs som inte returnerar data i RDF-format. Länken kan emellertid vara "rätt" ändå. Att RDF-data inte returneras kan vara ett temporärt tekniskt problem, eller så är länken till en etablerad identifierare (som t ex ISNI) som av outgrundlig orsak inte returnerar data i RDF-format.

5. Kontrollera länk

Här svarar inte länken vid anrop. Kanske är det ett fel i länken eller ett tekniskt problem med den svarande resursen. Kontrollera igen vid ett senare tillfälle och kvarstår problemet så kan du överväga att t ex lägga ett förslag på att ta bort länken.[sv]