Ändra e-postadress [sv]

Du ändrar e-postadress och administrerar annan information kopplat till ditt konto genom att klicka på din funktionsmenyn på Din sida och välja Administrera konto.

Tänk på att du också måste kontakta systemadministratören: kulturnav@kulturit.no, för att e-postadressen ska föras över till ditt användarkonto i KulturNav.[sv]