Förbättra [sv]

Funktionen förbättra hjälper dig att göra din information i en post bättre på flera sätt. Funktionen använder bland annat ett urval av dina semantiska länkar för att undersöka dessa resurser för att se om det finns skillnader mellan deras data och de data du har i aktuell post. De skillnader som observeras genererar tilläggsförslag som du kan välja om du vill lägga till som förslag till din post. Antalet förslag signaleras som en röd prick på ikonen. Funktionen är just nu endast tillgänglig för dig med skrivrättigheter till posten.

Notera: Om funktionen körts tidigare och förbättringsförslag sparats vid den körningen så körs inte funktionen automatiskt och ingen signal visas.

Förbättringsförslag

Källkritik

Det är viktigt att du verifierar att informationen är rätt mot olika källor innan du slutgiltigt godkänner förslagen. Tänk på att t ex Wikidata.org är en öppen plattform som många kan ändra i och att det kan ta tid innan felaktigheter korrigeras (men att det samtidigt kan vara en plats där bra nyttig information skapas snabbt).

Använd förslagen

Kryssa för de förbättringsförslag som du vill lägga till bland dina tilläggs- och ändringsförslag på posten. Tryck på knappen Lägg till förslag för att genomföra tillägget och Avbryt om du vill avbryta.

Tjänster/källor

Wikidata och VIAF

Just nu används länkar i egenskaperna samma som och exakt matchning till Wikidata.org och samma som till VIAF.org för att kontrollera dina data. Vi kan komma att utöka med fler kontroller och tjänster längre fram.

Vi ser på följande egenskaper:

 • Födelse/tidpunkt
 • Död/tidpunkt
 • Kön
 • Samma som-länkar. Vi letar fram länkar till andra auktoritetssystem och lägger till dem som förslag.

Om värde i egenskapen saknas i dina data eller värdet från källan skiljer sig från aktuell post, skapas ett förslag. Du kan undersöka källan genom att klicka på länken i Värde från källan . Den öppnas i en ny flik.

Getty Art & Architecture Thesaurus

Om termen har en exakt matchning mot Getty AAT (vocab.getty.edu) så föreslås från och med version 1.9.1 förbättringar mot fälten:

 • Benämning. Språkförbättringar - tillagda språk.
 • Alternativ benämning. Språkförbättringar - tillagda språk.
 • Omfattning (scope). Engelsk text.

Kontroller

Just nu görs några allmänna kontroller av länkar. Vi kommer att utöka antalet kontroller längre fram. Just nu kontrolleras:

 • Att ni inte länkar till Wikipedia som en matchning. Om ni gör detta föreslås en flyttning till Se även
 • Att Wikidata-länkar är till resursen och inte länkar till sidan som beskriver resursen. En rättning förelås.
 • Att Viaf-länkar är till resursen och inte länkar till sidan som beskriver resursen. En rättning förelås.

Matchningar

Vi kommer längre fram att hjälpa dig att matcha dina data mot andra system och även att hitta matchningar inom KulturNav.

Tips och meddelanden

 • Vi kontrollerar om Wikidata.org länkar tillbaka till KulturNavsposten. Om inte det görs så rekommenderas du att lägga till en länk.[sv]