Israelsson, Victor F (1864 - 1931) [sv]

Israelsson, Victor F (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima museer) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 23, 2017 10:05:49 PM CET
January 12, 2019 3:05:42 AM CET
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fffbbb2c-9ee7-4afa-aa4f-2c710b137de1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Israelsson, Victor F
Swedish

First name
Victor
Swedish

Middle name
F.
Swedish

Last name
Israelsson
Swedish

Birth
1864

-Time
1864
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Victor Israelsson var en svensk båt- och fartygskonstruktör. Han var anställd på Stockholms örlogsvarv, men ritade också flera motorbåtar och jakter.

Swedish

Has constructed