Knudsen, O.F. (1806 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:26
12.01.2019 01:40:18
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/fef74cfe-07ca-45f9-8bab-26a76f230462 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Knudsen, O.F.
Bokmål

Fornavn
O.F.
Bokmål

Etternavn
Knudsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
14.08.1806

-Tidspunkt
14.08.1806
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Utlært litograf, begynte å daguerreotypere i Christiania allerede i 1840. Kalte seg først artist, senere daguerreotypist. I "Den Constitutionelle" averterte han 14.1.1842 sin utstilling av "Lysbilleder paa Sølvplader" i "Kjøbmand Lindboes Gaard paa Torvet" i markedstiden. Utstillingen skulle vare fra 30.1. til 6.2., men ble forlenget til 17.2, hvilket skulle tyde på at den gjorde lykke. 19.2.1843 averterte han i "Den Constitutionelle" at han 20.2. ville åpne "Atelier i Bureauchef Bergs Gaard ved siden af det Nye Universitetet i Østre Gade". Averterte også 2.3. og 23.3. Han var Norges første portrettfotograf, og det var han som tok det bildet av Henrik Wergeland som figurerte på våre lOO-kronesedler. Originalen ser ut til å være kommet bort. Han var trolig den første som fremstilte daguerreotypier i Norge (høsten 1840 - prospekt av Slottet ved Christiania, tatt fra Akershus). Han tok også en rekke prospekter fra distriktet rundt Christiania.

Virkesteder:
1843: Oslo; Bureauchef Bergs Gaard ved siden af det Nye Universitetet i østre Gade
1857: Oslo; Raadhusgd. 14
1860 ca: Oslo; Nordre Slotsgd. 5
1840-1861: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål