Knudsen, O.F. (1806 - ) [no]

Knudsen, O.F. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:26
25/05/2019 01:31:35
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/fef74cfe-07ca-45f9-8bab-26a76f230462 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Knudsen, O.F.
Norwegian bokmål

First name
O.F.
Norwegian bokmål

Last name
Knudsen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
14.08.1806

-Time
14.08.1806
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Utlært litograf, begynte å daguerreotypere i Christiania allerede i 1840. Kalte seg først artist, senere daguerreotypist. I "Den Constitutionelle" averterte han 14.1.1842 sin utstilling av "Lysbilleder paa Sølvplader" i "Kjøbmand Lindboes Gaard paa Torvet" i markedstiden. Utstillingen skulle vare fra 30.1. til 6.2., men ble forlenget til 17.2, hvilket skulle tyde på at den gjorde lykke. 19.2.1843 averterte han i "Den Constitutionelle" at han 20.2. ville åpne "Atelier i Bureauchef Bergs Gaard ved siden af det Nye Universitetet i Østre Gade". Averterte også 2.3. og 23.3. Han var Norges første portrettfotograf, og det var han som tok det bildet av Henrik Wergeland som figurerte på våre lOO-kronesedler. Originalen ser ut til å være kommet bort. Han var trolig den første som fremstilte daguerreotypier i Norge (høsten 1840 - prospekt av Slottet ved Christiania, tatt fra Akershus). Han tok også en rekke prospekter fra distriktet rundt Christiania.

Virkesteder:
1843: Oslo; Bureauchef Bergs Gaard ved siden af det Nye Universitetet i østre Gade
1857: Oslo; Raadhusgd. 14
1860 ca: Oslo; Nordre Slotsgd. 5
1840-1861: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål