Ketch

Ketch (med snedsegel) (svensk), Ketch (fore-and-aft-rigged vessel) (engelsk)

Beskrivelse
Two-masted, fore-and-aft-rigged sailing vessels with the smaller, mizzen, mast set forward of the rudder post; in use since the mid-19th century. For similar craft, but square-rigged on both masts and in use from the late 17th century until the early 19th century, use "ketches (square-rigged vessels)." For similar fore-and-aft-rigged craft with the mizzen set abaft the rudder post, use "yawls (sailing vessels)." [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 15:07:44
25.05.2018 09:14:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/fe099e08-5675-40bc-935f-c1bf965acf4a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ketch
Bokmål

Ketch (med snedsegel)
Svensk

Ketch (fore-and-aft-rigged vessel)
Engelsk

Beskrivelse
Two-masted, fore-and-aft-rigged sailing vessels with the smaller, mizzen, mast set forward of the rudder post; in use since the mid-19th century. For similar craft, but square-rigged on both masts and in use from the late 17th century until the early 19th century, use "ketches (square-rigged vessels)." For similar fore-and-aft-rigged craft with the mizzen set abaft the rudder post, use "yawls (sailing vessels)."
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
               Seilende fartøy (Type)
Bokmål
                    seilfartøy etter riggtype (Hjelp term)
Bokmål
                         Fartøy rigget med sneseil (Type)
Bokmål
                              fartøy rigget med sneseil: to eller flere master (Hjelp term)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk