Cappelen, Wilhelm Peder Daniel (1829 - 1885)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:22
12.01.2019 01:26:25
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/fd02d187-54a8-4b4e-b9e2-f57f54683a75 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Cappelen, Wilhelm Peder Daniel
Bokmål

Fornavn
Wilhelm Peder Daniel
Bokmål

Etternavn
Cappelen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1829

-Tidspunkt
1829
Død
1885

-Tidspunkt
1885
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 15.06.1829 - død 28.03.1885
Født i Vadsø, d. i Haugesund. Sønn av sorenskriver Johan Henrik C. og Hanne Sofie Manthley, g. 23.6.1867 i Tønsberg m. Bolette Ullitz (1836-89), datter av Jørgen Christian U. og Barbara Johanne Fugl. Cand.pharm.1857, deretter bestyrer ved Grimstad apotek og ved Elefantapoteket i Christiania 1857-64. Fra 1864 til 1868 arbeidet han som fotograf i Christiania. Forpaktet så Sandefjord apotek 1868-74 og Haugesund apotek fra 1874 til sin død i 1885.

Virkested:
1864-1868: Oslo; Kongens Gade 13 (Maler Bings Gaard) lige overfor Athenæum

Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål